Het aantal banen in de stad Groningen is gegroeid tot boven 134.000

Het gaat goed met de economie en daarmee het aantal banen in de stad Groningen. De stad telde in april 2016 134.235 banen, 2000 meer dan in 2015.

De groei blijkt uit de jongste cijfers van de gemeente Groningen. De banengroei in Groningen ligt met anderhalf procent boven de landelijk gemiddelde groei van ruim een procent.

De gemeente constateert de laatste tijd een toename van het aantal vaste banen. De werkgelegenheid voor uitzendkrachten is echter iets teruggelopen.

Tussen april 2015 en april 2016 nam het aantal starters met 15 procent toe tot 1521. Het aantal faillissementen daalde fors. Op 1 april 2016 telde de stad 16.726 bedrijven.

Burgemeester en wethouders spraken in 2014 de ambitie uit dat de stad eind 2019 137.500 banen moest bieden. Met de laatste cijfers lijkt die doelstelling te worden gehaald.

Bron: Dagblad van het Noorden