Het aantal onderbenutte deeltijders is dalende

Het aantal mensen dat momenteel in deeltijd werkt, maar eigenlijk meer uren zou willen werken, neemt sinds 2014 af. Wilden in 2014 nog 583 duizend deeltijders meer uren, in 2018 was dit teruggelopen tot 382 duizend. Het is één van de conclusies van de publicatie ‘De arbeidsmarkt in cijfers 2018’ van het CBS, die een totaalbeeld geeft van de Nederlandse arbeidsmarkt.

In 2018 waren er bijna 8,8 miljoen personen werkzaam. Ruim 4 procent daarvan werkte in deeltijd in hun grootste werkkring, maar wilden meer uren werken én waren ook beschikbaar. Deze groep onderbenutte deeltijdwerkers werken gemiddeld 18 uur per week. Zij zouden graag 30 uur willen werken. Vier op de tien hadden een flexibele arbeidsrelatie. Een net iets kleinere groep had een vaste baan, terwijl minder dan een op de vijf werkte als zelfstandige en wilde meer uren werken.

Behalve de hierboven genoemde onderbenutte deeltijdwerkers zijn er ook mensen zonder werk die beschikbaar zijn voor werk en/of zoeken naar werk. Gezamenlijk maken deze groepen een onbenut arbeidspotentieel in 2018 van iets meer dan 1,1 miljoen mensen. Ter vergelijking: in 2014, tijdens het hoogtepunt van de crisis, bestond dit totale potentieel nog uit ruim 1,7 miljoen mensen.
 

Vooral in dienstverlenende beroepen

De meeste onderbenutte deeltijders werken in dienstverlenende (70 duizend), bedrijfseconomische en administratieve (63 duizend) en zorg- en welzijn beroepen (60 duizend). Tegelijkertijd zijn dit ook de beroepsklassen met het hoogste aantal deeltijders (respectievelijk 602, 773 en 876 duizend). In commerciële beroepen willen 54 duizend deeltijders graag meer uren maken.
 

Toenemende spanning op arbeidsmarkt

De beschreven afname van het onbenut arbeidspotentieel past in het beeld van een verder toenemende spanning op de arbeidsmarkt. Het laatste kwartaal van 2018 overtrof zelfs de spanning uit het economische hoogtij in 2008. Meer en meer bedrijven kregen het afgelopen jaar te maken met (dreigende) personeelstekorten. Ook groeide het aantal banen naar recordhoogte.

Het gehele rapport ‘De arbeidsmarkt in cijfers 2018’ is hier te lezen.