‘Het is raar om werknemers op hun 50ste af te schrijven’

Omdat de Nederlandse bevolking in rap tempo vergrijst, schuift de pensioenleeftijd steeds verder op. Toch zit op de werkvloer niemand te wachten op ‘oude knarren’. Bijzonder hoogleraar Annet de Lange wil dit vooroordeel bestrijden. Annet de Lange, die sinds kort de nieuwe leerstoel ‘Succesvol ouder worden op het werk’ aan de Open Universiteit bekleedt, beseft dat ze nog heel wat zendingswerk moet verrichten.

,,Ik hoop de samenleving ervan te doordringen dat – nu steeds meer mensen de 100 halen – het raar is ze op hun 50ste al af te schrijven. De beeldvorming over oudere werknemers is te negatief. Dat moet veranderen.”

Te beginnen bij de jeugd, aldus De Lange: ,,Ik wil nieuw onderzoek opzetten dat zich meer richt op het voorkómen van klachten dan op genezing. We kijken dan naar de hele levensloop van een werknemer, inclusief de belangrijkste veranderingen in zijn of haar leven.”

Zoals?

,,Ik denk dan aan kinderen krijgen, een scheiding, maar ook het verzorgen van hulpbehoevende ouders. Veel mannen en vrouwen worden bijvoorbeeld nog tamelijk naïef vader en moeder; ze onderschatten de invloed die dat heeft op hun werkende leven. Het is goed om te kijken hoe we beter kunnen inspelen op de balans tussen privéleven en werk.”

U wilt ook het aantal burn-outs terugdringen?

,,Ja, ik wil bijvoorbeeld in kaart brengen hoe de werkdruk verandert tijdens iemands carrière. En wat ouderen en jongeren daarin van elkaar kunnen leren. Maar ik wil ook kijken naar de lessen die we kunnen trekken uit de levensverhalen en ervaringen van mensen die op hun 70ste nog vitaal en tevreden aan het werk zijn.’’

Iets specifieker?

,,Nou, wat is bijvoorbeeld de invloed van het regelmatig van werkgever wisselen? En is er verschil in ouder worden als zzp’er of in loondienst?’’

Zijn de resultaten vooral interessant voor werkgevers of voor werknemers?

,,Voor allebei. Werkgevers hebben er baat bij, want als zij hun medewerkers gezond aan het werk kunnen houden, worden de kosten voor ziekteverzuim en productieverlies teruggedrongen. Werknemers – en dat geldt zowel voor mensen in loondienst als voor zelfstandigen – willen niet al voor hun 65ste omvallen.’’

Al ideeën hoe we dat kunnen voorkomen?

,,Werknemers zullen meer zelf moeten bepalen wat hen kan helpen om succesvol ouder te worden op hun werk. Om een voorbeeld te geven: als je ouder wordt, neemt de spierkracht af. Ik ben nu 41, maar om straks meer te kunnen genieten van mijn oude dag, moet ik nu al beginnen mijn spierkracht optimaal te houden. Daarom ben ik met krachttraining begonnen. Op een gegeven moment moet je gewoon met je lichaam aan de bak.’’

Dus in de toekomst krijgt iedere werknemer een abonnement op de sportschool?

,,Ik denk dat het nog veel verder gaat. Het zou mij niet verbazen dat straks iedere werknemer een eigen coach krijgt, of een team van coaches, waaronder psychologen, diëtisten en bedrijfsartsen die hun traject begeleiden.’’

Onder jonge mensen is het percentage met burn-outklachten hoog. Kunt u voor die doelgroep ook iets betekenen?

,,Ja, juist! Succesvol ouder worden verdient al vanaf jonge leeftijd aandacht. Waar komt een burn-out vandaan? Past de werknemer niet bij diens werkomgeving? Is er wel een match tussen iemands talenten en kwaliteiten en zijn baan? Wat zijn de kwetsbaarheden? Het gaat er dus ook om dat iemand leert na te denken over zijn eigen gedrag.’’

Bron: Dagblad van het Noorden

Tekst: Vivan de Gier