Hoe gelukkig zijn je werknemers?

Hoe meet je de geluksgraad van je werknemers? Je kan ze nu en dan bevragen, maar waarom niet voortdurend? De Jouster startup Moodindicator maakt dat mogelijk.

Gelukkige werknemers zijn goede werknemers, vinden Sijbe en Baukje Bonsma. Ze hebben de cijfers om het te ondersteunen. Bedrijven waar de werknemers met plezier naar het werk gaan, zien de productiviteit en winst stijgen en het verloop en ziekteverzuim dalen.

Dat is niet zo vreemd, want wie gelukkig en gemotiveerd is, werkt harder. Maar hoe meet je geluk en motivatie? ,,De measte bedriuwen brûke in mto, it ‘medewerkers tevredenheidsonderzoek’’’, vertelt Sijbe. ,,Se befreegje harren wurk-nimmers ien kear yn it jier en dêr wurdt in rapport fan makke.’’

Momentopname

Die rapporten belanden vaak in een la. Bovendien is het een momentopname. ,,Tsjin de tiid dat it rapport klear en besprutsen is, bist sa in pear moannen fierder’’, zegt Baukje. ,,Bist eins oan it ûndernimmen mei it sicht yn ’e efterspegel, wylst foarútsjen wolst.’’

Om de ogen op de weg te kunnen houden, bedacht het echtpaar Moodindicator. Het is een programma dat het tevredenheidsonderzoek op een nieuwe manier aanpakt, doorreal time geluk te meten. ,,Je sjogge as it wiere de ‘hartslag’ fan de organisaasje.’’ Moodindicator doet dat door op willekeurige momenten van de week de werknemers een mailtje te sturen met daarin een vraag waarop ze kunnen antwoorden met een smiley: een blije (groen), een neutrale (geel) of een verdrietige (rood). Op die manier kunnen verschillende thema’s worden voorgelegd.

Anoniem

Daarnaast kan een opmerking worden toegevoegd die, al dan niet anoniem, bij het management terechtkomt. Die anonimiteit is belangrijk, vinden de Bonsma’s. De respondenten kunnen daarom ook kiezen om te antwoorden met een smiley met een brilletje op, waardoor hun antwoord volledig geanonimiseerd is. Baukje: ,,Allinnich ast sels dyn namme der by joust, is it sichtber. Oars is it anonym. En dat moat ek, oars krijst net it fertrouwen.’’

De antwoorden, gemiddeld reageert 70 procent van de ondervraagden, worden verwerkt in een rapport dat vervolgens bij een geselecteerd aantal personen komt.

Big Five for Life

Sijbe: ,,Moatst tinke oan de ôfdielingsmanager, of de minsken fan P&O.’’ Die kunnen de uitslag gebruiken om het werknemersgeluk te verhogen. ,,Mar it is gjin trucje. Moatst wol begean wêze mei dyn minsken, oars helpe ek al dy data neat.’’

Het programma is dan ook vooral bedoeld voor grotere bedrijven, vanaf vijftig man. ,,Oars krijst gjin goeie mjittingen.’’

Moodindicator sluit aan bij het bedrijf dat ze al langere tijd hebben, Big Five for Life, dat mensen coacht en traint om meer focus te krijgen en gelukkiger te worden op hun werk. Baukje: ,,Mar it effekt derfan wie noait goed te mjitten, dat kinne we no wol.’’

Ambities

Vanuit datzelfde bedrijf opent zich ook al voorzichtig de wereldmarkt. ,,We krije al fragen út Amerika en Dútslân wei. It is wat dat oanbelanget ek hiel ‘schaalbaar’. En wy ha it ûndersocht, dizze kombinaasje bestiet noch net yn ’e wrâld.’’

De ambities zijn dan ook hoog. ,,Mar de helte fan de wurknimmers yn Nederlân giet tefreden nei syn wurk’’, zegt Sijbe. ,,Wy wolle nei 90 prosint yn 2030. Want gelokkige wurknimmers binne net allinnich goed foar de minsken, mar ek foar de bedriuwen.’’

Moodindicator: www.moodindicator.online

Big Five for Life: www.bigfiveforlife.nl/voor-bedrijven/teamontwikkeling/