Hogescholen in het noorden weer populair

Het aantal aanmeldingen voor de noordelijke hogescholen neemt weer toe. De Hanzehogeschool Groningen groeit met 7,3 procent, Stenden Hogeschool met 3,5 procent.

‘Schrikeffect weggeëbt’

Voor dit studiejaar hebben zich op de Hanzehogeschool 6999 nieuwe studenten ingeschreven. Dat zijn 476 meer dan vorig jaar, een groei van 7,3 procent. Vorig jaar nog kelderde het aantal nieuwelingen met 380 bij de Groningse hbo-instelling , een terugval van 5,5 procent.

Volgens Henk Pijlman, bestuursvoorzitter van de Hanzehogeschool, was het nieuwe leenstelsel een van de oorzaken van die daling. Studenten krijgen sinds vorig jaar geen basisbeurs meer van de overheid. ,,Je ziet dat het schrikeffect is weggeëbd en dat de mensen er meer aan gewend zijn.’’ Ook wijst hij op een toename van het aantal buitenlandse studenten en een grotere belangstelling voor deeltijdopleidingen.

Toelatingseisen

De groei van het aantal studenten op de Hanzehogeschool is mede te danken aan een stijging van 25 procent van de pabo. Vorig jaar was er landelijk een daling van zo’n 30 procent en op de Hanzehogeschool zelfs 38 procent. Dat kwam mede door nieuwe, strengere toelatingseisen om het niveau van de leerkrachten voor het basisonderwijs te verhogen.

,,De bezorgdheid over de nieuwe eisen is voorbij’’, zegt Willem Bakker van de Stenden Hogeschool met pabo-locaties in Assen, Emmen, Groningen, Meppel en Leeuwarden. ,,Jongeren worden er beter op voorbereid.’’ Ook Stenden ziet de pabo aantrekken met een groei van 20 procent.

Door de strengere toelatingseisen zien de pabo’s ‘de betere student’ binnen komen, maar dat is nog geen garantie voor succes. Vorig jaar stopte een op de drie jongeren het eerste jaar al met de opleiding.

‘Kansen’

Besturen van basisscholen zijn blij met de groei van het aantal studenten. Zij trokken eerder dit jaar aan de bel. In veel regio’s daalt door krimp weliswaar het aantal leerlingen, maar de komende jaren gaan veel leerkrachten met pensioen. Als er niet voldoende jonge leerkrachten op de arbeidsmarkt komen, vrezen ze een tekort.

De deeltijdopleiding van de pabo verdubbelde van 30 naar 60 studenten. ,,Mensen zien weer kansen op de arbeidsmarkt’’, zegt Claar Wachter van de Hanzehogeschool. ,,Ook al blijft die markt moeilijk te voorspellen.’’

Deeltijd

De totale instroom van deeltijdopleidingen is eveneens fors gestegen. Dat is vooral te danken aan de opleidingen maatschappelijk werk en dienstverlening, sociaal pedagogische hulpverlening, en de technische opleidingen ICT en projectleider techniek. Dat komt door een nieuwe opzet, zegt Pijlman. ,,Studenten hoeven niet meer vier jaar vooruit te plannen, maar kunnen de opleiding in delen doen.’’ Volgend jaar worden alle deeltijdopleidingen van de Hanze op die manier ingericht.

Hoewel de Groningse hogeschool over de gehele linie groeit, zijn er ook minder populaire opleidingen. De opleidingen accountancy (-25 procent) en bedrijfseconomie (-13 procent) daalden. In totaal staan op de Hanze 28.000 studenten ingeschreven. Het aantal inschrijvingen van Stenden is nog niet bekend.