Jonge vrouw verdient minder na kankerdiagnose

Jonge vrouwen bij wie kanker wordt vastgesteld, verdienen op termijn minder dan gezonde werknemers of andere groepen die de ziekte krijgen. Hetzelfde geldt voor lageropgeleiden, horecapersoneel en uitzendkrachten. Dat blijkt uit een onderzoek van Deloitte en Amsterdam UMC. Opdrachtgever was de sociale onderneming oPuce, die zich richt op het vinden van betaald werk voor ex-kankerpatiënten.

De onderzoekers bekeken de gegevens van ruim 64.000 Nederlanders die in 2013 voor het eerst in het ziekenhuis werden behandeld nadat kanker was vastgesteld. De groep werd afgezet tegen een controlegroep van bijna 257.000 mensen.

Over het algemeen zijn er geen al te grote verschillen tussen de groepen. Patiënten gaan er in jaarloon over een periode van vijf jaar weliswaar iets meer van 1000 euro op achteruit, maar dit wordt grotendeels aangevuld door sociale regelingen van de overheid en werkgevers.

 

Uitzondering

Jonge vrouwen blijken echter een uitzondering. ,,Het verschil in de loonontwikkeling tussen deze mensen en de controlegroep is veel groter dan bij de totale populatie”, aldus de onderzoekers. ,,Naast jonge vrouwen zien we dat lageropgeleiden, horecapersoneel en uitzendkrachten in negatieve zin afwijken van het algemene beeld na een kankerdiagnose.”

Een verklaring voor het verschil geeft het onderzoek niet. ,,Dat is niet uit de cijfers af te leiden”, aldus Deloitte-woordvoerder Maarten Snijders. Directeur Isabelle Lebrocquy van oPuce Foundation: ,,Eindelijk wordt onderbouwd wat ik regelmatig hoor: enerzijds dat een kankerdiagnose en werken vaak goed samen kan gaan. En anderzijds dat diezelfde diagnose jonge mensen en met name jonge vrouwen vaak harder treft in hun carrière. Ik hoop dat dit het begin is van structureel onderzoek.”