Jonge vrouwen starten tegen hun zin in parttime baan

Veel vrouwen komen rechtstreeks vanuit de schoolbanken in parttime banen terecht. En dat is lang niet altijd omdat ze dit willen. Eén van de gevolgen is dat vrouwen hierdoor direct al minder verdienen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) deed deze bevindingen in een recent onderzoek.

Van de 18- tot 25-jarige vrouwen werkt 63 procent minder dan 35 uur in de week, constateert het SCP in het onderzoek Werken aan de start : Jonge vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt. Van de groep vrouwen tot 25 jaar wil bijna de helft liever meer uren maken dan dat zij momenteel doen. In de leeftijdscategorie van 26 tot en met 30 jaar is dit een kwart. Met deze cijfers is Nederland koploper in Europa wat betreft het verschil tussen mannen en vrouwen (37 uur tegenover 29 uur). Ook is er geen enkel ander Europees land waar jonge vrouwen zo weinig uren maken als in Nederland.
 

Lager jaarinkomen

Een gevolg is dat jonge vrouwen direct een lager jaarinkomen hebben dan jonge mannen. Ook zijn ze minder vaak economisch zelfstandig dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. In de categorie 30 tot 35 jaar is het verschil het grootst: 67 procent van de vrouwen is economisch zelfstandig tegenover 82 procent van de mannen.

Dat jongeren terechtkomen in een deeltijdbaan, kan volgens Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie, te maken hebben met baanbeschikbaarheid. ,,Zeker de afgelopen jaren is er een hoge jongerenwerkloosheid geweest. Als je dan net van school komt en op zoek bent naar werk, neem je misschien eerder genoegen met een baan die qua salaris en uren niet helemaal is wat je wil. Je denkt, ‘Ik neem dit maar aan, dan heb ik ieder geval een inkomen. De rest zien we later’.’’
 

Beroepskeuze

De vraag is dan waarom het mannen vaker lukt om een baan met meer uren te vinden dan vrouwen. Schippers stelt dat het voor een groot deel aan de beroepskeuze van vrouwen zou kunnen liggen. ,,Sectoren waarin zij meer werken – bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs – zijn in een patroon geraakt dat deeltijd normaal is geworden.’’

,,Vrouwen met kinderen willen vaak parttime werken omdat een voltijdbaan ingewikkeld is om te combineren. De werkgever heeft zich vervolgens zo georganiseerd dat er bijna alleen deeltijdbanen zijn. Als er iemand weggaat die een baan voor 24 uur had, dan is het logisch om een vervanger te zoeken voor diezelfde 24 uur. Zo blijft dat systeem in stand.’’
 

Financiële aspect vs. inhoud

Onderzoeker Ans Merens van het SCP komt met een andere verklaring. ,,Mannen hechten over het algemeen meer aan de financiële aspecten van een baan. Daardoor zijn ze eerder geneigd om te zoeken naar een functie waar meer uren geboden worden. Vrouwen daarentegen kijken meer naar de inhoud van het werk.’’

Bron: AD Werkt