‘Jongeren missen goede aansluiting op arbeidsmarkt’

Jongerenorganisaties vinden dat de aansluiting op de arbeidsmarkt voor jongeren beter moet. Dat laten zij weten in een zogenaamde visiebrief die ze dinsdag 9 oktober aan de Tweede Kamercommissies van Sociale Zaken en Onderwijs hebben aangeboden.

Vanuit de arbeidsmarkt komen steeds meer eisen waaraan studenten moeten voldoen. Alleen een stage en bijbaan is in veel gevallen niet meer voldoende. “Nu ondernemen studenten zelf veel extra activiteiten”, zegt voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Tom van den Brink. Hij doelt daarmee onder meer op extra stages, bestuurservaring of een ervaring van een verblijf in het buitenland. “Dat doen ze dan buiten het curriculum om, iets dat zorgt voor extra druk bij de student.”
 

Complexer en diverser

Van den Brink vindt dat er binnen het curriculum meer aandacht moet zijn voor een diversiteit aan activiteiten. De arbeidsmarkt vraagt om breed opgeleide mensen. Functies worden complexer en mensen moeten meer dan één ding kunnen. “Onderwijsinstellingen zouden verantwoordelijkheid moeten nemen om daar begeleiding in te bieden, de overheid zou ze hier in moeten aansporen.”
 

Oplossingen

De organisaties pleiten onder meer voor een centraal aanspreekpunt bij iedere instelling. Ook hopen ze dat de ‘financiële drempel’ om terug te keren binnen het onderwijs verdwijnt. Een flexibeler onderwijs waar studenten bijvoorbeeld studiepunten voor activiteiten buiten het vaste programma zou volgens hen ook een deel van de oplossing kunnen zijn. Van den Brink: “Uiteindelijk is studeren onlosmakelijk verbonden met de toekomst en een loopbaan. Als onderwijsinstellingen daar niet op aansluiten, bestaat er kans dat je een gat krijgt tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Die relatie moet versterkt worden.”

Bron: AD