Krapte op de arbeidsmarkt groeit, maar in Friesland mondjesmaat

In sommige beroepen wordt het ook in Friesland weer makkelijker om een baan te vinden.

Verpleegkundigen, systeemontwikkelaars en tandartsassistenten komen snel aan de bak. Hoewel het aantal WW-uitkeringen maand na maand daalt, zit nog altijd 5,4 procent van de Friese beroepsbevolking in de WW. Bijna 18.000 in totaal. Daarnaast hebben duizenden bijstand, en zijn er duizenden zzp’ers die liever in loondienst willen. Toch gloort er licht, meldt het werk- en uitkeringsinstantie UWV. Want het aantal vacatures groeit, en werkgevers hebben steeds meer moeite om die te bezetten. In regio’s als Amsterdam, Utrecht en Zeeland geldt dat voor vrijwel alle beroepsgroepen. In Friesland is de situatie anders.

UWV typeert de Friese arbeidsmarkt als ‘ruim’. Gemiddeld genomen kunnen werkgevers nog steeds kiezen uit een groot aantal geschikte kandidaten. Maar ook hier wordt het kandidatenaanbod in een groeiend aantal beroepen krapper. De meeste moeite blijken Friese werkgevers te hebben met het vinden van systeemontwikkelaars, onderhoudsmonteurs, verpleegkundigen (vanaf mbo4-nivo), fysiotherapeuten en tandartsassistenten. Ook bedienend personeel in de horeca kan te kust en te keur tijdens het hoogseizoen.

Landelijk gezien is de situatie het meest knellend in de ICT. Friese ICT-ers hebben buiten de provincie veel meer kans op een baan dan erbinnen. In de regio Zwolle is de ICT-arbeidsmarkt volgens het UWV ,,zeer krap’’ en in Groningen ,,krap’’.

 

Door Irene Overduin