Kunnen alle IT’ers vragen wat ze willen? ‘Functies worden op een hoop gegooid’

Nergens te vinden zijn ze. IT’ers kunnen vragen wat ze willen vanwege die situatie, nietwaar? Toch blijkt uit onderzoek dat ze er afgelopen jaar financieel niet op vooruit zijn gegaan.

Organisatieadviesbureau Berenschot ondervroeg 2600 ICT’ers en kwam tot opvallende conclusies. Zoals: gemiddeld gingen ze er 1,5 procent in salaris op vooruit afgelopen jaar. Dat is exact het percentage van de inflatie en ligt een eindje onder de stijging in de meeste CAO’s. Dat klinkt raar. Zeker als je weet dat uit eerder onderzoek blijkt dat landelijk 54 procent van de IT-vacatures niet of nauwelijks te vervullen is. Dat zou de prijs toch op moeten drijven.
 

Hoofdprijs voor techneuten

,,De uitslag heeft mij ook verbaasd’’, vertelt Hans van der Spek, senior managing consultant bij Berenschot. ,,Om het nog wat pregnanter te maken: IT’ers zelf noemen salaris als arbeidsvoorwaarde die het eerst verbeterd moet worden. Veel van hen antwoordden zelfs dat ze hun beloning niet marktconform vinden.’’

Dat is toch een heel ander verhaal dan we altijd horen. Over techneuten voor wie de hoofdprijs betaald moet worden omdat ze van alle kanten aanbiedingen krijgen. Oprichter Marco de Jong van de Noordelijke Online Ondernemers (NOO), de club van grotere IT-bedrijven in het Noorden, is duidelijk in zijn reactie: ,,Dit beeld herken ik niet.’’
 

Bedekkende realiteit van het gemiddelde

Een nadere inspectie van het onderzoek biedt antwoorden. Mark Vletter van Voys: ,,Het hangt volledig samen met de definitie van IT’er. Ik heb net even met het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek, red.) gebeld en geleerd dat hier allerlei functies op een hoop worden gegooid. Van systeembeheerder in een ziekenhuis tot Java-developer bij een IT-bedrijf. Het verschil in salarisstijging tussen die verschillende functies is enorm.’’

Hier speelt de bedekkende realiteit van het gemiddelde. Vletter: ,,Kijk, die ervaren backend-developer is heel schaars en extreem gewild, net als andere ontwikkelaars. Die gaan er écht wel op vooruit, maar het is zo’n schaarse, kleine groep, dat ze in het gemiddelde verdwijnen.’’
 

Verschillen in salarisstijging

Vooral omdat in het brede spectrum van IT’ers ook aardig wat banen zitten die juist onder druk staan. Applicatie- en systeembeheerders bijvoorbeeld zijn steeds minder nodig. Alles gaat via de cloud, mensen die hardware met elkaar verbinden worden overbodig, systemen beheren meer en meer zichzelf.

Grote verschillen in salarisstijging blijken er ook te bestaan tussen IT’ers die binnen de branche hun werk doen, en mensen die in andersoortige organisaties betaald krijgen. In ziekenhuizen, op onderwijsinstellingen, bij overheidsdiensten moeten werkgevers namelijk rekening houden met een CAO en kunnen IT’ers niet te veel uit de pas lopen qua beloning.
 

Beloning moet goed zijn

Binnen IT-bedrijven is dat anders. Daar moeten werkgevers voor schaarse functies steeds meer over de brug komen. Het onderzoek van Berenschot stelt dat sommige IT’ers vrijwel dagelijks aanbiedingen krijgen van bedrijven. Ze hebben de banen voor het uitzoeken en kunnen hoog inzetten. En dat doen ze ook.

Ja, salaris is voor dit soorttalenten de belangrijkste arbeidsvoorwaarde, blijkt uit onderzoek van vacaturesite Indeed, maar ook de locatie en de werksfeer tellen mee. Mark Vletter: ,,Dat zijn gewoon basisvoorwaarden. Als de beloning niet goed is, hoef je het over de rest niet te hebben. Bij alle IT-bedrijven, ook hier rond Groningen, stijgen de salarissen. En dan gaat het dus wel om die andere voorwaarden: leuke sfeer, zinvol werk, dat soort dingen.’’
 

Hulp van over de grens

De schaarste houdt voorlopig aan, ondanks goede pogingen om er wat aan te doen. Samenwerkingen tussen bedrijfsleven en opleiders moeten zorgen dat de krapte over een jaar of wat afneemt. Verschillende initiatieven om de jeugd geïnteresseerd te krijgen spelen, omscholingsprojecten lopen.

En hulp komt ook van over de grens, zoals bij Vletters bedrijven Voys en Spindle. ,,We hebben nu twaalf nationaliteiten rondlopen. De voertaal wordt langzaam maar zeker Engels. Dat gaat heel goed. Waarom die talenten hierheen komen? Groningen heeft de laatste jaren een naam opgebouwd als plek waar het fijn leven is. Dat is voor hen de belangrijkste reden om hierheen te komen. Mits de beloning goed is natuurlijk.’’

Bron: Dagblad van het Noorden