Landsgrens blijft barriÈre voor arbeidsmarkt

In het grensgebied vormt de landsgrens nog altijd een barrière voor de arbeidsmarkt. Taal- en cultuurverschillen met Duitsland en België kosten werk en drukken de lonen. Dat staat in een nieuw rapport van het Centraal Planbureau (CPB).

Ook binnen de Europese Unie zijn nog veel belemmeringen die voorkomen dat mensen makkelijk aan de andere kant van de grens een baan vinden. Wat meespeelt is dat buitenlandse werkgevers Nederlandse diploma’s niet altijd erkennen.

Dit soort obstakels blijken in de praktijk moeilijk weg te nemen, maar het CPB heeft uitgezocht wat er zou gebeuren als alle grensbelemmeringen in één klap niet meer zouden bestaan. In het minst gunstige geval zou dit 7000 Nederlanders een baan opleveren, maar het aantal kan oplopen tot 42.000 extra werkplekken voor Nederlanders. Ook zou het jaarloon van een gemiddelde voltijdbaan in de grensprovincies met maximaal 140 euro kunnen toenemen.