Lerarentekort groeiend probleem: nauwelijks ziektevervanging

Redactie Ambitie
6 februari 2019

Vervanging vinden voor een zieke docent blijkt voor veel scholen een steeds grotere opgave. Cijfers van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) laten zorgwekkende ontwikkelingen zien.

De afgelopen weken moest 80 procent van de schoolleiders op zoek naar vervanging voor vooral zieke leerkrachten. Dat dit niet altijd lukte, blijkt wel uit het feit dat in 11 procent van de gevallen de directeur zelf voor de klas ging staan.

De AVS, de koepel van leidinggevenden in het basis- en voortgezet onderwijs, deed peilingen onder ruim veertienhonderd schoolleiders. De huidige situatie is volgens de AVS ‘niet houdbaar’. Het niet kunnen vinden van een vervangende leraar zorgde ervoor dat er op de scholen die meededen aan de enquête in de afgelopen twee weken voor 12.660 leerlingen geen leraar was.
 

Onvervulde vacatures

Het is inmiddels geen nieuws meer dat het lerarentekort in het onderwijs een groot probleem is. Het aantal vacatures loopt al jaren op. Bovendien worden de vacatures ook moeizaam ingevuld. Voor zo'n 20 procent van de vacatures die in het schooljaar 2017/2018 openstonden, was na drie maanden nog niemand gevonden, schreef minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Een jaar eerder was dat aandeel nog 13 procent.

De reacties op opengestelde vacatures geven ook een zorgwekkend beeld. Voor 70 procent van de openstaande functies solliciteerden minder dan vijf mensen. In het voorgaande schooljaar lag het percentage op 43 procent.
 

Imagoprobleem

De redenen voor het tekort zijn divers. Allereerst zijn leraren op basisscholen relatief oud (bijna een kwart is minimaal 55 jaar). Deze groep gaat de komende jaren met pensioen. Daarnaast hebben de laatste jaren minder mensen de pabo-opleiding afgerond. Positief nieuws op dit gebied is dat er in het huidige studiejaar 10 procent meer studenten zijn dan een jaar eerder.

Ook stellen veel docenten dat hun beroep een imagoprobleem heeft, met als gevolg dat het aantal aanmeldingen voor de docentenopleidingen daalt.

Bron: ANP/NU.nl

Tags: 
Arbeidsmarkt

Meer nieuws

Meer dan 70 procent van de werknemers geeft aan dat werk een negatieve invloed heeft op hun privéleven. Vooral millenials lijken het lastig...
Als de overheid niet de helpende hand uitsteekt, verspeelt de provincie Drenthe door de stopzetting van de gaswinning de komende jaren 7000...
De Economic Board Groningen (EBG) claimt over het afgelopen jaar bijgedragen te hebben aan 400 nieuwe banen in Noord- en Midden-Groningen...
De dag van de liefde is net achter de rug. Wist jij dat veel Nederlanders hun partner op of via het werk ontmoeten? Volgens het CBS heeft 4...
Nederlanders en de Engelse taal. Over het algemeen is dat een vrij goede combinatie. Volgens de Proficiency Index zijn Nederlanders de...