Leugens op cv zorgdirecteur zo groot, dat werkgever hem mag ontslaan en loon terugeisen

Een leugen op je cv? Oppassen geblazen. De Hoge Raad oordeelde deze maand dat een bedrogen werkgever de arbeidsovereenkomst mag vernietigen én het salaris tijdens zo’n dienstverband mag terugvorderen.

Het bedrog van een zorgdirecteur was aanleiding voor de uitspraak van de Hoge Raad. Zijn cv bleek niet overeen te komen met zijn kwalificaties. Zo gaf hij aan een bepaalde opleiding te hebben gevolgd, die hij niet had gedaan. Hij beschikte bovendien niet over de benodigde registratie in het BIG-register – waarmee wordt vastgelegd wat artsen wel en niet mogen – en er stond onjuiste informatie over eerdere werkgevers, functies en opgedane werkervaring op zijn cv.

,,Deze directeur had het heel erg bont gemaakt”, zegt arbeidsrechtsadvocaat Hans Kamerbeek van het gelijknamige kantoor in Tilburg. ,,Alles rammelde, zijn diploma’s, zijn werkervaring. In zo’n situatie is de bescherming van het reguliere ontslagrecht niet meer aan de orde, oordeelde de Hoge Raad.”

Normaal gesproken kan een werkgever namelijk niet zomaar een werknemer ontslaan, legt hij uit. ,,Een dienstverband kan alleen ontbonden worden door de rechter, doordat het opgezegd wordt of met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. De Hoge Raad zegt nu: nee, de rechtsbescherming is niet aan de orde als de werknemer bedrog pleegt.”

Met het oordeel van de Hoge Raad werden eerdere uitspraken van de kantonrechter en het gerechtshof ongeldig verklaard. Voorheen kon een werkgever alleen een arbeidsovereenkomst vernietigen als het ‘inhoudsloos’ zou worden door een leugen op het cv. Denk aan een piloot die geen vliegbrevet heeft, of een rijinstructeur zonder rijbewijs. ,,De Hoge Raad zegt nu dat dat niet meer nodig is. Ook een directeur die voor het uitoefenen van taken niet direct afhankelijk is van zijn diploma’s, kan ontslagen worden. Dat is de meerwaarde van deze uitspraak”, aldus Kamerbeek. In de uitspraak wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen verschillende beroepen of branches.

 

Beter oppassen

Naast het ontslag, kan ook het salaris van de zorgdirecteur worden teruggevorderd. Dat salaris had hij nooit mogen krijgen, omdat hij was aangenomen op basis van onwaarheden. Kamerbeek. ,,Er is een kleine redding: mogelijk hoeft hij niet het hele salaris terug te betalen, omdat de werkgever er misschien ook wel iets mee heeft verdiend.” Het lokale gerechtshof moet nu een oordeel vellen over de hoogte van het terug te betalen salaris. Het zou in dit geval gaan om een nettoloon van 16.819 euro.

Zijn nu ook leugentjes om bestwil in bijvoorbeeld een salarisonderhandeling uit den boze? Nee, denkt Kamerbeek. ,,Dit was extreem. Buitenproportioneel. Het is echt van een andere orde dan je cv wat opleuken om er iets beter uit te komen.” Wel zorgt de uitspraak ervoor dat de werkgever een extra middel heeft om druk uit te oefenen op de werknemer om de waarheid te vertellen. ,,Ik zeg altijd: vraag de werknemer maar om die diploma’s te laten zien. Een werkgever mag altijd naar referenties en diploma’s vragen. Dat werkt in de praktijk heel goed. Gewoon klare wijn schenken.”

Bron: ad.nl