Lonen ambtenaren en werknemers in private sector stijgen even hard

Voor het eerst sinds lange tijd zijn de lonen van ambtenaren even hard gestegen als die van werknemers in de private sector. Bij beide lagen de cao-lonen 1,8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Loonstijgingen in het bedrijfsleven en bij de overheid liepen de afgelopen jaren nog flink uiteen. Waar particuliere werkgevers de lonen afgelopen jaren gelijkmatig lieten stijgen, verhoogden overheidsinstanties de lonen met horten en stoten. Zo gingen ambtenaren er in 2014 nog amper op vooruit, terwijl ze in 2016 een inhaalslag van 3,4 procent maakten.

In doorsnee stegen cao-lonen het afgelopen kwartaal met 1,7 procent op jaarbasis. Wanneer bijzondere beloningen en werkgeverspremies worden meegerekend, zijn de loonkosten het afgelopen kwartaal met 2,2 procent toegenomen. Deze zogeheten contractuele loonkosten gingen in de publieke sector nog iets harder omhoog, voornamelijk door hogere werkgeversheffingen en premies voor het pensioenfonds ABP.

 

Goede voorbeeld

FNV reageert matig enthousiast op de ontwikkelingen. De vakbond is blij dat acties voor een hoger salaris effect hebben gehad, maar vindt dat de lonen voor bijvoorbeeld politiemensen en leraren nog achterblijven. Daarmee volgt de regering haar eigen advies niet op. ,,Rutte, die het bedrijfsleven oproept de lonen te verhogen, geeft zelf niet het goede voorbeeld”, aldus Zakaria Boufangacha, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid van FNV.

Volgens de werkgeversvereniging AWVN, die adviseert over arbeidsvoorwaarden, was er vooral in maart sprake van sterke loonstijgingen. De tien cao’s die in de afgelopen maand tot stand kwamen, waren goed voor een gemiddelde loonsverhoging van ruim 2,6 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 2009, aldus de ondernemersclub. In het eerste kwartaal van 2018 werden in totaal 52 nieuwe cao’s afgesloten voor 220.000 werknemers.