Loonstrookje van werkenden ziet er in 2021 iets beter uit dankzij lastenverlichtingen (en mensen met modaal inkomen gaan er het meest op vooruit)

Het loonstrookje ziet er door lastenverlichtingen die het kabinet doorvoert vanaf januari wat positiever uit. Werkenden houden, afhankelijk van hun inkomen, tot ruim 2 procent meer over. Dat melden minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën).

Elke laatste maand van het jaar komt het kabinet met een voorspelling van hoe het loonstrookje er volgend jaar uitziet. Dit jaar met een grote kanttekening. De gevolgen van de coronacrisis voor de portemonnee zijn lastig te voorspellen, waarschuwt minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees.

,,Werknemers zien alleen een loonstrookje als ze hun baan behouden”, zegt Koolmees daarover. ,,En in de koopkrachtcijfers zijn de zware gevolgen van de crisis op de arbeidsmarkt niet goed zichtbaar.”

Modaal gaat er het meest op vooruit

Mensen met een modaal inkomen (35.000 euro bruto per jaar) gaan er het meest op vooruit. Ook wie het minimumloon verdient, houdt daar netto bijna 2 procent meer van over. Naarmate het salaris stijgt, neemt het voordeel af, tot circa 1 procent bij een drie keer modaal inkomen.

Het kabinet verlaagt het belastingtarief in de eerste schijf en verhoogt de arbeidskorting en algemene heffingskorting. Dat zijn maatregelen waar met name lage en middeninkomens van profiteren. Ook uitkeringsgerechtigden gaan erop vooruit, net als gepensioneerden met alleen AOW of hooguit een klein aanvullend pensioen.

Salaris stijgen beperkt

De stijging van de lonen zal komend jaar naar verwachting beperkt zijn, als gevolg van de coronacrisis. Toch wordt ook daar een plusje voorzien. Daarbij maakt het kabinet dus wel de kanttekening dat mensen er alleen op vooruitgaan als zij hun baan behouden, en dat zal lang niet iedereen gegeven zijn.

Tegenover het gunstigere loonstrookje staan ook hogere lasten als gevolg van inflatie. Volgens de jongste raming van het Centraal Planbureau (CPB) wordt het leven volgend jaar 1 procent duurder.