Meer grootverdieners bij banken EU

LONDEN Het aantal bankiers in de Europese Unie dat meer dan 1 miljoen euro aan beloning heeft ontvangen is in 2015 flink gestegen.

In Nederland was echter een lichte daling te zien. Dat blijkt uit de meest recente cijfers die de Europese bankentoezichthouder EBA naar buiten heeft gebracht.

Het aantal bankiers in de EU dat minstens 1 miljoen euro aan beloning mocht incasseren, nam met een derde toe tot 5142. In Groot-Brittannië was sprake van een stijging van 41 procent tot 4133. Dat is vooral te verklaren door wisselkoerseffecten als gevolg van het sterkere Britse pond.

In Nederland waren er in 2015 37 mensen werkzaam in de bankensector die meer dan 1 miljoen aan loon ontvingen, tegen 38 in het jaar daarvoor.