Meer ontslagen onder ceo’s wegens niet integer handelen

AMSTERDAM Het aandeel voorzitters van de raad van bestuur (ceo) dat gedwongen ontslagen wordt wegens niet integer handelen stijgt.

De opvolging van ceo’s bij de 2500 wereldwijd grootste beursgenoteerde ondernemingen laat zien dat het percentage ceo’s dat wordt ontslagen is gestegen van 3,9 procent naar 5,3 procent, een stijging van 36 procent. Dat blijkt uit de ‘2016 Success Study’ van Strategy&, een onderdeel van PwC.

De stijging is het hoogst bij bedrijven in de VS en Canada. Daar steeg het aantal gedwongen ontslagen van 1,6 procent tussen 2007 en 2011 tot 3,3 procent in de periode tussen 2012 en 2016. In West-Europa steeg het aandeel van 4,2 procent naar 5,9 procent, en in de BRIC-landen van 3,6 procent naar 8,8 procent.

,,De maatschappij wordt steeds kritischer en de verantwoordingsplicht van bestuurders neemt toe”, aldus Marco Kesteloo, partner van Strategy&. ,,Niet-ethisch handelen definiëren we als een schandaal of een misstand door de ceo of andere werknemers. Voorbeelden zijn fraude, omkoping, handel met voorkennis, milieurampen, ‘opgeleukte’ cv’s en seksuele intimidatie.”

,,De toename van het percentage ceo’s dat gedwongen ontslagen wordt als gevolg van niet-ethisch handelen zou in de loop van de tijd een positief effect kunnen hebben op de publieke opinie omdat het laat zien dat misstanden inderdaad ontdekt en bestraft worden”, zegt Kesteloo. ,,Ondertussen moeten ceo’s het goede voorbeeld geven op persoonlijk vlak en organisatieniveau en moeten zij ervoor zorgen dat er een echte cultuur van integriteit ontstaat en blijft bestaan.”

Volgens Strategy& zijn er vijf trends die ervoor hebben gezorgd dat CEO’s in toenemende mate worden aangesproken op niet-integer handelen.  

– Het vertrouwen van de publieke opinie is afgenomen. Mensen zijn wantrouwender, kritischer en minder vergevingsgezind geworden sinds de financiële crisis van 2007-2008.

– De toegenomen kritiek is direct omgezet in wet- en regelgeving, en ondernemingen in de VS en vele andere landen zijn overgegaan naar een zero-tolerancebeleid voor onethisch gedrag.

– Ondernemingen streven vaker naar groei in opkomende landen waar ethische risico’s (fraude, omkoping en corruptie) groter zijn.

– De digitale communicatie van ondernemingen vormt een groter risico, aangezien het een onweerlegbaar bewijs voor misstanden vormt.

– De razendsnelle financiële berichtgeving die 24/7 voortraast, zorgt ervoor dat (negatieve) informatie snel wordt verspreid.  

Verder bleek uit het onderzoek dat er wereldwijd twaalf vrouwelijke ceo’s in 2016 zijn benoemd. Dit betekent dat er wordt teruggekeerd naar de langzame trend naar grotere diversiteit die de afgelopen jaren is ingezet. De meeste benoemingen van vrouwelijke ceo’s vonden plaats in de VS en Canada. Vijf sectoren – gezondheidszorg, industrie, informatietechnologie, consumptiegoederen en telecomdiensten – hadden geen vrouwelijke ceo in de categorie nieuwkomers in 2016.