Meer stress bij thuiswerkers

DEN HAAG Mensen die incidenteel thuiswerken, ervaren een hogere werkdruk dan anderen. Ook laten ze vaker privéactiviteiten schieten.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ruim 3 miljoen van de 8,3 miljoen werkenden in ons land werkt weleens thuis. De meesten doen dat incidenteel. Het gaat vooral om managers, ict’ers en docenten.

Het afmaken van overwerk is voor deze groep de belangrijkste reden om thuis te werken. Zij geven aan vaker over te werken en een relatief hoge werkdruk te ervaren.

61 procent van de mensen die incidenteel thuiswerken, zegt dat de gezinssituatie er door werk weleens bij inschiet. Dat gebeurt veel minder bij mensen die nooit thuiswerken (40 procent) en mensen die structureel thuiswerken (45 procent).

Meer dan 1 miljoen Nederlanders werken structureel thuis. Het gaat onder meer om mensen in de artistieke sector, ict’ers en pr-adviseurs. Zij ervaren nauwelijks meer stress dan mensen die nooit thuiswerken.