Meer verlof voor werknemers met kinderen, goed idee of niet?

Werknemers met kinderen zouden meer vakantiedagen moeten krijgen dan hun kinderloze collega’s. Dat vindt 27 procent van de werkende Nederlanders, blijkt uit onderzoek van detacheerder Brunel. Meer dan een derde van de ondervraagden zou ook een deel van zijn salaris afstaan om meer vakantiedagen te ‘kopen’. 

Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef onder 1650 Nederlandse sollicitanten van 18 jaar of ouder. Uit de steekproef blijkt verder dat vooral mannen voorstander zijn van meer vakantiedagen voor werknemers met kinderen: namelijk een derde van de ondervraagde mannen. Onder vrouwelijke ondervraagden is dat percentage 23 procent. De resultaten laten volgens Brunel zien dat er onder een aanzienlijk gedeelte van de werkende ouders behoefte is aan (extra) vrije tijd.

Niet betaald

Jorritsma,  zelf kinderloos, kan zich overigens voorstellen dat werknemers zonder nageslacht het daar niet mee eens zijn. ,,Die denken natuurlijk: jij kiest voor het ouderschap, waarom zou je dan recht hebben op meer verlof dan ik? Maar het hoeft geen betaald verlof te zijn. Een wat flexibelere omgang met onbetaald ouderschapsverlof zou al een hoop schelen voor ouders. Op de lange termijn heb je een veel tevredener werknemer. Dat is voor iedereen gunstig, ook voor de kinderloze collega’s.’’

 

Marjet Winsemius van de stichting voor Werkende Ouders is minder positief. ,,Onbetaald ouderschapsverlof bestaat al, maar wordt meestal niet opgenomen omdát het onbetaald is. In theorie hebben ouders recht op 26 weken onbetaald verlof, al mogen werkgevers dit ook weigeren.’’ Winsemius denkt dat ouders meer baat hebben bij flexibiliteit en begrip van de werkgever. Bijvoorbeeld vanwege de onderwijsstakingen, waardoor ze genoodzaakt zijn om vrije dagen op te nemen. ,,Een werkgever die meedenkt en zegt: ik snap dat jij in deze drukkere tijd meer ruimte nodig hebt, is goud waard.’’

 

Vakantiedagen ‘kopen’

Wat ook opvalt in het onderzoek van Brunel, is dat een derde van de ondervraagden (38 procent) graag een gedeelte van zijn of haar loon zou afstaan om meer vakantiedagen te ‘kopen’.

 

Verder blijkt dat 38 procent van de ondervraagden geregeld buiten werktijd en in het weekend werk gerelateerde werkzaamheden uitvoert. Op de vraag in hoeverre de ondervraagden bereid zijn om buiten werktijd een telefoontje van hun baas of leidinggevende op te nemen, geeft 32 procent aan altijd bereid te zijn om zo’n telefoontje te beantwoorden en is 31 procent bereid om mail die buiten werktijd binnen komt te reageren.

 

Bron: ad.nl