Meisjes denken dat jongens slimmer zijn

AMSTERDAM Meisjes denken al vanaf hun zesde jaar dat een man slimmer is dan een vrouw. Volgens een Amerikaanse studie vinden zij zichzelf vanaf dat moment minder getalenteerd en slim dan jongens. Dit idee kan jaren later effect hebben op hun loopbaan.

Onderzoekers van de Universiteit van Illinois en Princeton Universiteit analyseerden het gedrag van vierhonderd kinderen van vijf, zes en zeven jaar. Ze deden mee aan twee testen, legt psychologe Lin Bian uit. In de eerste werd hen een verhaal verteld over een ‘heel erg slim persoon’, zonder die nader te duiden. Vervolgens zagen ze foto’s van twee vrouwen en twee mannen. Allen waren goed gekleed, oogden even vrolijk en even oud.

Hoe reageerden de jongens en meisjes in de test op de foto’s van slimme mensen?

,,Bij de vijfjarigen waren de reacties nagenoeg gelijk: zeven op de tien jongens en meisjes zeiden dat die slimme persoon van hun eigen geslacht was. Dat veranderde bij de zeven- en achtjarigen. Terwijl bij de jongens het percentage hetzelfde bleef, daalde dat bij de meisjes tot 50 procent.”

Wat gebeurde er bij de tweede test?

,,Eén op één legden we de spelregels van twee nieuwe bordspelen uit. Het ene werd beschreven als een spel ‘voor werkelijk heel, heel slimme kinderen’. Het andere was vooral geschikt voor kinderen ‘die erg goed hun best doen’. Bij zowel de vijfjarige jongens als meisjes was de animo hetzelfde om het ‘slimme spel’ te willen spelen. Vanaf zes jaar bleef die keuze bij de jongens hetzelfde, terwijl meer meisjes juist de voorkeur gaven aan het andere spel.”

Welke conclusie trek je uit dit onderzoek, dat is gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Science?

,,De studie bewijst dat kinderen al rond hun zesde jaar vatbaar worden voor bestaande stereotypen in de samenleving. Dat is een verrassende uitkomst. Het is een mysterie waarom het juist in dié fase gebeurt. Blijkbaar wordt dan al voor veel vrouwen een basis gelegd die grote impact kan hebben voor de rest van hun carrière.”

Denk je dat het tij valt te keren?

,,Hun ouders, leraren en een aangepaste beeldvorming in media en reclames kunnen de bestaande patronen zien te doorbreken. Ik denk dat daarbij belangrijk is om jonge meisjes te leren dat hard werken tot succes leidt. Die boodschap kwam helder uit de studie naar voren.”