Met deze studies heb je snel een baan of een dik salaris

Na je studie snel een baan vinden? Dan moet je voor een hbo-opleiding tot natuur- of scheikundeleraar kiezen. Ook met een universitaire studie tandheelkunde zit je gebeiteld, blijkt uit een nieuw onderzoek van UWV.

De vandaag gepubliceerde ranglijst van het UWV is gebaseerd op eerder onderzoek van Elsevier Weekblad en SEO Economisch onderzoek naar kansen van hbo’ers en academici op de arbeidsmarkt. Naast de hbo-docentenopleidingen natuur- en scheikunde, waar 77 procent van de afgestudeerden binnen een jaar een vaste baan heeft, is ook de baangarantie voor studenten die kiezen voor de lerarenopleidingen techniek, wiskunde en Nederlands hoog. De opleiding management in de zorg maakt de hbo-top 5 compleet.

De top 5 hbo-opleidingen die het minste succes opleveren op de arbeidsmarkt zijn naast dans (waar slechts 17 procent binnen een jaar een vaste baan heeft) de kunstacademie, muziek, toerisme en European studies. Het UWV benadrukt dat slechts één op de zes afgestudeerden van hbo dans een vaste baan heeft. Bij hbo muziek bedraagt het jaarinkomen een jaar na afstuderen 15.900 euro. Dit is veel lager dan het gemiddelde startinkomen van hbo’ers van 32.400 euro.

Top 5 meest kansrijke hbo-opleidingen
1. Lerarenopleiding natuur- en scheikunde
2. Lerarenopleiding techniek
3. Lerarenopleiding wiskunde
4. Lerarenopleiding Nederlands
5. Management in de zorg

Het doel van het onderzoek is niet om bepaalde opleidingen af te raden, legt UWV-arbeidsmarktanalist Michel van Smoorenburg uit. ,,Het doel van dit onderzoek is jongeren bewust maken van hun baankansen. Het kiezen van een opleiding hangt in de eerste plaats af van je interesses en capaciteiten. Niet iedereen wil of kan econometrist worden. Maar we zien ook dat baankans een steeds belangrijkere rol gaat spelen onder jongeren.”

Een goede zaak, vindt Van Smoorenburg, want jongeren hebben volgens hem over het algemeen een matig beeld over de arbeidsmarkt. ,,Op scholen leggen decanen nog altijd de nadruk op interesses en capaciteiten. Daar zou de nadruk nog wel wat meer op de arbeidsmarkt mogen worden gelegd, vind ik.”

Universitaire studies

Top 5 meest kansrijke universitaire opleidingen
1. Tandheelkunde
2. Fiscale economie
3. Econometrie
4. Accounting
5. Fiscaal recht

Bij de ranglijst van universitaire opleidingen liggen er naast tandheelkunde veel banen voor het oprapen in de economie. Zo liggen er voor studenten fiscale economie, econometrie, accounting en fiscaal recht de nodige kansen op de arbeidsmarkt. Verder wijst het UWV erop dat afgestudeerde tandheelkundigen doorgaans het meest verdienen van alle afgestudeerden van universitaire studies. Zij hebben direct na afstuderen een jaarinkomen van 61.200 euro. Tien jaar na afstuderen is het salaris al ruimschoots verdubbeld.

Afgestudeerde masterstudenten letterkunde, archeologie en diverse culturele masterstudies hebben relatief lang nodig om een behoorlijke baan te vinden. Na letterkunde duurt dit volgens het UWV meestal meer dan twee jaar. Als eenmaal een baan is gevonden, gaat het vaak om tijdelijk werk met een lage beloning. Zo hebben pas afgestudeerde archeologen gemiddeld een jaarinkomen van 23.600 euro, terwijl het gemiddelde jaarinkomen van pas afgestudeerde masterstudenten op 38.900 euro ligt.

Vergelijkbare resultaten

De resultaten van het onderzoek zijn overigens niet heel anders dan vorig jaar. En gelukkig maar, zegt Van Smoorenburg. ,,Als we ieder jaar heel andere resultaten zouden hebben, zouden jongeren nooit een bewuste keuze kunnen maken.” Toch zijn er volgens hem wel geleidelijke veranderingen te zien. ,,Bijvoorbeeld in het basisonderwijs. Dat zie je wat opklimmen ten opzichte van vorig jaar vanwege betere salariëring.”

 

Bron: ad.nl