#Metoo weinig invloed op Nederlandse werkvloer

Vertrouwenspersonen krijgen maar mondjesmaat meer meldingen sinds de #metoodiscussie is losgebarsten. Dat blijkt uit een enquête van het Algemeen Dagblad onder vertrouwenspersonen. ‘#metoo’ doorbreekt nog geen taboes op de Nederlandse werkvloer. 

De enquête werd uitgevoerd in samenwerking met de Landelijke vereniging voor vertrouwenspersonen (LVVV). Iets meer dan 12 procent van 357 respondenten gaf aan meer meldingen binnen te krijgen sinds de #metoodiscussie vorig jaar oktober losbarstte. 

Dat is nog altijd maar het topje van de ijsberg, zeggen experts tegen deze krant. ,,Veel mensen durven nog steeds niet met hun verhaal naar buiten te komen’’, zegt Inge te Brake, bestuurslid van de LVVV. Alarmerend genoeg is er in meer dan de helft van de bedrijven helemaal geen vertrouwenspersoon. Dat maakt het aankaarten van problemen nog lastiger.

Dat terwijl de helft van alle werknemers te maken heeft gehad met seksuele intimidatie, aldus een onderzoek van vakbond FNV. Die vindt in veruit de meeste gevallen gewoon plaats op de werkvloer, niet tijdens borrels of feesten. Minder dan de helft van de slachtoffers doet melding. De ervaringen van vertrouwenspersonen laten zien dat de #metoodiscussie daarin (nog) geen echte verandering teweeg heeft kunnen brengen, ook al spraken vrouwen zich op internet massaal uit over hun ervaringen. Bijna 90 procent van de vertrouwenspersonen die aangeeft meer meldingen gekregen te hebben, zegt dat die stijging bescheiden is: niet meer dan 30 procent.

 

‘Veel mensen durven nog steeds niet met hun verhaal naar buiten te komen’

 

En als slachtoffers zich melden bij de vertrouwenspersoon, willen ze lang niet altijd vervolgstappen nemen ten opzichte van de dader of de werkgever. Schaamte, de angst om hun baan te verliezen en het oordeel van collega’s kunnen daar allemaal reden voor zijn.

Hoogopgeleiden

Dat de discussie rondom seksuele intimidatie en geweld geen grote veranderingen teweeg brachten op de werkvloer, kan ermee te maken hebben dat het debat vooral onder hogeropgeleiden wordt gevoerd, zegt Jozé van Kooten Niekerk van kenniscentrum Movisie.

Toch leidt een melding bij vertrouwenspersonen in de meerderheid van de gevallen wél tot concrete stappen op de werkvloer. 80 procent van de vertrouwenspersonen vinkt ‘ja’ aan als hiernaar wordt gevraagd. Veruit het vaakst wordt gesproken over de problematiek; schorsing of ontslag is een uitzondering.