Miljoeneninvestering in samenwerking tussen mbo’s en bedrijven

De rijksoverheid, regionale overheden en bedrijven investeren samen 49 miljoen euro in een betere aansluiting tussen mbo en bedrijfsleven.

Een deel van het geld gaat naar de opleiding jachtbouw van Friese Poort in Sneek. De samenwerking moet ervoor zorgen dat leerlingen eerder in contact komen met toekomstige werkgevers en het onderwijs meegaat in innovaties in het werkveld.

In deze ronde hebben de meeste aanvragen te maken met techniek. Vanuit het bedrijfsleven is dringend behoefte aan gekwalificeerd personeel. Drie aanvragen zijn gericht op de zorg.