Nederlanders hebben strengere werk-privébalans én zijn bovengemiddeld tevreden

Nederlanders vinden een goede relatie met hun collega’s net zo belangrijk als andere Europeanen. Toch kiezen Nederlanders er voor om werk en privé meer gescheiden te houden. Dat blijkt uit de ‘Working life study’, een onderzoek naar de werkprivé-balans van recruitment- en wervingsspecialist Page Personnel onder 5.197 Europese werknemers.

Nederlanders scoren lager dan het Europese gemiddelde op vrijwel alle gezamenlijke activiteiten met collega’s buiten werktijd. Zo stuurt minder dan een derde van de Nederlandse werknemers collega’s weleens berichten over privézaken. Ook buiten werktijd afspreken met collega’s doen maar weinig (zeventien procent). Bijna twee derde (59 procent) heeft privé zelfs helemaal geen contact met collega’s als ze niet op het werk zijn.

In het algemeen zien Nederlanders hun collega’s veel minder vaak buiten werktijd (29,6 procent) dan werknemers in andere Europese landen (44,2 procent). Het verschil met Europa is nog groter als het gaat om echte vrienden op het werk. 43,8 procent van de Nederlandse werknemers geeft aan echte vrienden op het werk te hebben. Dat ligt maar liefst 27 procent onder het Europees gemiddelde.
 

Verbeterde productiviteit

Wat is de oorzaak van dit significante verschil? Is het onze arbeidscultuur die afwijkt van de Europese norm, of is het eerder onze volksaard die ten grondslag ligt aan deze striktere scheiding van werk en privé? “Het is hoogstwaarschijnlijk cultureel bepaald, maar het heeft een keerzijde,” zegt Joost Fortuin, Managing Director van PageGroup Nederland. “Echte vriendschappen op de werkvloer mogen dan zeldzamer zijn dan in de ons omringende landen, maar we gaan in Nederland wel erg vriendschappelijk om met onze collega’s en leidinggevenden, door alle hiërarchische lagen van een organisatie heen. We leven in een genivelleerde maatschappij, waarin we iedereen min of meer als gelijke beschouwen. Dat zorgt ervoor dat we onze werkzaamheden ook prima kunnen uitvoeren als we minder investeren in de vriendschappelijke relatie met onze werkgever buiten werktijd.”

Wat ook een rol kan spelen in de verschillen, is wat we verwachten van het contact met onze collega’s en leidinggevenden. Iets meer dan de helft van de Nederlanders (51,9 procent) vindt dat een goede relatie met de manager de productiviteit kan verbeteren, tegenover een Europees gemiddelde van 76,3 procent. Op het gebied van collega’s zijn deze percentages zelfs 64,4 tegenover 85 procent.

Nederlander toch bovengemiddeld tevreden

In Nederland is er dus een scherpere scheiding tussen werk en privé. Wat zegt dat over de tevredenheid over de algehele werk-privébalans? 78,2 procent van de Nederlandse werknemers geeft aan tevreden te zijn met de huidige balans, terwijl gemiddeld in Europa 64,7 procent tevreden is op dit gebied.

“Ik denk dat dat voor een groot deel te maken heeft met het feit dat we op het gebied van flexibel werken tien jaar vooroplopen, in vergelijking met andere Europese landen,” stelt Fortuin. “In landen waar de hiërarchische verhouding wat sterker is en de flexibiliteit minder, moet je veel meer ter beschikking van de werkgever staan, ook buiten kantooruren. De flexibiliteit op onze arbeidsmarkt geeft ons een gevoel van vrijheid en de tijd om ons op zaken te richten die voor ons van belang zijn. Die flexibiliteit heeft ons bovendien geleerd dat je door vertrouwen te geven, ook vertrouwen krijgt. En dat zorgt voor tevreden werknemers, die privé genoeg tijd overhouden voor die typische Hollandse gezelligheid – zonder onze collega’s.”