Nederlanders maken zich minder druk over salarisverschillen tussen man en vrouw

Verschillen in salaris tussen mannen en vrouwen? De kloof is er nog steeds. Maar in Nederland maken we ons er minder druk over dan in de rest van Europa. Dat blijkt uit onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP, waarvoor ruim 10.500 Europese werknemers werden ondervraagd, waaronder 1400 Nederlanders.

Twee op de drie werknemers (60 procent) in Europa geeft aan een nieuwe baan te overwegen als blijkt dat mannen en vrouwen niet hetzelfde salaris krijgen bijgeschreven. In Nederland geldt dit maar voor de helft van de respondenten.

 

Openheid over salarissen

Martijn Brand, directeur bij ADP: ,,In Nederland is helemaal niet zo duidelijk wat de verschillen zijn. Mensen zijn zich niet altijd even bewust van de salarisverschillen tussen mannen en vrouwen. Als je dat, zoals in Groot-Brittannië en Frankrijk inzichtelijk maakt, leidt dat automatisch tot meer discussie”, vermoedt Brand.

Moet er meer openheid komen over de salarissen? In Nederland vindt 11 procent van de werknemers van wel, 20 procent zegt ‘misschien’. In Europese landen gemiddeld vond 27 procent van de respondenten dat er meer openheid moest komen. Dat betekent een stijging van 5 procent ten opzichte van vorig jaar. Ter vergelijking: in Spanje en Zwitserland denkt 34 procent dat het openbaar maken van de salarissen nodig is voor een gelijke beoordeling.

 

Vertrekken bij ongelijkheid

Nederlanders zijn ook minder snel bereid om daadwerkelijk te vertrekken als de salarissen ongelijk blijken te zijn. Waar in Nederland 10 procent zegt op zoek te gaan naar een andere baan, is dit in de rest van Europa 19 procent. Van de Europese vrouwelijke werknemers zegt 71 procent op zoek te gaan naar een andere baan als het salaris achterblijft, tegenover 63 procent van de Nederlandse vrouwen.

 

Bron: AD Werkt