Nederlanders werken vaker buiten kantoortijden

Ruim vier op de tien werkende Nederlanders werkten in 2016 op regelmatige basis buiten kantoortijden. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag op basis van cijfers die werden gepubliceerd. In zijn totaliteit werkte bijna twee derde van de beroepsbevolking wel eens buiten de gangbare werktijden. Dit komt neer op een aantal van 5,5 miljoen werkenden.

Ruim 3,6 miljoen mensen zijn regelmatig aan het werk in de avond of nacht (tussen zeven uur ’s avonds en zes uur in de ochtend) of in het weekend. Nog eens 1,9 miljoen mensen doen dat af en toe.

Lichte toename

Het werken buiten kantooruren is de afgelopen jaren licht toegenomen. Het gebeurt het vaakst op zaterdag of in de avond. Ruim de helft van de werkenden (52 procent) klapt ’s avonds de laptop nog eens open of gaat op een andere manier beroepsmatig aan de slag. Een bijna even groot deel (51 procent) doet dat op zaterdag. Ruim één op de drie werkt soms of regelmatig op zondag. Meer dan één op de zeven werkenden werkt in de nachtelijke uren.

Aanzienlijke verschillen tussen zelfstandigen en werknemers

Kijkend naar de verschillen tussen zelfstandigen en werknemers valt op dat de eerstgenoemde groep aanmerkelijk vaker werkt in de avond, het weekend of ’s nachts dan mensen die voor een baas werken. Ruim negentig procent van de zelfstandigen staken ook buiten de kantooruren tijd in hun zaak. Bij zzp’ers was dit 84 procent. Bij werknemers met een flexibele arbeidsrelatie komt het iets vaker voor dan bij vaste werknemers: 68 procent tegen 59 procent.

Verstoring van evenwicht tussen werk en privé

Werknemers die buiten kantooruren werken, zeggen vaker familie- of gezinsactiviteiten te missen dan werknemers die van negen tot vijf werken. Vooral nachtwerk verstoort het evenwicht tussen werk en privé, blijkt uit de bevindingen van werknemers die regelmatig in de nachtelijke uren actief zijn. Van hen mist 21 procent vaak tot zeer vaak familie- en gezinsactiviteiten. Van de werknemers die niet ’s nachts werken is dat 6 procent.

In Nederland wordt flink vaker dan gemiddeld in de Europese Unie (EU) buiten de gangbare kantoortijden gewerkt. Waar het gemiddelde in de EU op 38,5 procent ligt, is dit in Nederland bijna 44 procent. Vooral de avondwerkers zijn hier talrijker. Hier speelt mee dat het percentage zelfstandigen in Nederland naar verhouding hoger is dan in andere EU-landen.