Niet elke baas is coulant: ‘Hoezo verlof? Breng kinderen maar naar opa en oma’

De coronacrisis zorgt voor misstanden op de werkvloer, merkt vakbond FNV. Leden melden zich vooral met klachten over geweigerd (ziekte)verlof, inhouding van loon en een gebrek aan beschermingsmaatregelen en hygiëne.

Bij de contactdesk van de FNV komen momenteel twee keer zoveel telefoontjes binnen dan normaal, meldt de vakbond. Leden beklagen zich er onder meer over dat hun baas ziekmeldingen weigert, zelfs bij zware gezondheidsklachten. Zolang zij geen koorts hebben, moeten ze alsnog komen opdraven, ook al geldt die uitzondering officieel alleen voor zorgpersoneel. Ieder andere werknemer met ‘slechts’ verkoudheidsklachten of keelpijn – ook in een zogeheten vitaal beroep – wordt door de overheid juist opgeroepen thuis te blijven.

Ook komen werknemers met kinderen in de problemen, nu de scholen dichtzitten en kinderopvang alleen beschikbaar is voor ouders met een vitaal beroep. Ouders die niet thuis kunnen werken krijgen soms te horen dat ze hun kroost maar naar opa en oma moeten brengen, terwijl juist ouderen kwetsbaar zijn als het virus wordt overgedragen.
‘Ondergrens van het fatsoen’

Daarnaast worden aanvragen voor calamiteitenverlof geweigerd en krijgen ouders te horen dat ze vakantieverlof moeten opnemen of overuren moeten opmaken, terwijl calamiteitenverlof juist voor dit soort onvoorziene situaties is bedoeld. Bovendien kunnen bedrijven aanspraak maken op een tegemoetkoming in de loonkosten die de overheid betaalt.

Volgens de FNV raken sommige werkgevers aan ‘de ondergrens van het fatsoen’ door personeel onder druk te zetten. Zieke werknemers krijgen bijvoorbeeld voortdurend telefoontjes wanneer ze weer kunnen werken. Ook melden zich mensen bij de bond die zich onveilig voelen en angst hebben besmet te raken, doordat hygiënevoorschriften op het werk niet worden nageleefd, er te weinig wordt schoongemaakt of zieke collega’s gewoon doorwerken.

Schilderwerk

Vooral vanuit de sectoren zorg & welzijn en metaal & techniek komen veel meldingen. Medewerkers in de kinderopvang melden dat zij momenteel gevraagd worden om grof schoonmaakwerk te verrichten of grotere klussen aan te pakken, waaronder schilder- en stucwerk. Wie weigert, wordt geacht verlof op te nemen.

Ook komt het voor dat werkgevers 10 procent op het loon korten, met als reden dat zij nog geen tegemoetkoming van de overheid hebben gekregen. De regeling daarvoor is al wel aangekondigd, maar loopt nog niet. Volgens het kabinet is het de bedoeling dat mensen niet ontslagen worden en gewoon doorbetaald krijgen, ook wanneer zij oproepkracht zijn. Toch is de FNV al op een geval gestuit waarin iemand die met een contract voor drie uur per week al jaren 25 tot 30 uur per week werkt, nu maar drie uur betaald krijgt.

De vakbond roept werkgevers op schappelijk te zijn, nu de coronacrisis voor uitzonderlijke situaties zorgt waarin veel flexibiliteit van werknemers wordt gevraagd. FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: ,,We zien vooral dat de combinatie thuiswerken en kinderen veel druk legt bij werkenden. Zeker als zij ook nog zijn belast met thuisonderwijs voor één of meerdere kinderen. Ze kunnen niets aan deze situatie doen, en ook geen beroep doen op opa’s en oma’s voor opvang.”

Opbranden

Volgende week zitten de bonden weer aan tafel met werkgeversorganisaties en het kabinet. De FNV wil dat er in ieder geval een oplossing komt voor mensen die nu klem komen te zitten omdat ze geen calamiteitenverlof kunnen krijgen of nu wel heel veel ballen in de lucht moeten houden.

Jong: ,,Wij roepen op tot coulance van alle werkgevers, zodat werknemers hun werk, zorg en thuisonderwijs ook kunnen organiseren. Tegelijkertijd hebben wij natuurlijk ook oog voor de situatie waarin werkgevers zitten. Wij gaan komende week in gesprek met ze over dit knelpunt. Want niemand heeft er wat aan als ouders zich over de kop werken en opbranden deze periode, om hun uren maar te halen.”

Bron: ad.nl