Nieuw werkvisum Australië raakt tussenjaar jongeren niet

AMSTERDAM Het 417-werkvisum dat populair is onder Nederlandse studenten die een tussenjaar willen werken in Australië verandert niet door het schrappen van het 457-werkvisum.

Veel Nederlanders gaan tijdens een tussenjaar naar Australië om daar te werken en reizen. Nederlanders tussen achttien en dertig jaar mogen, net als Belgen, Fransen en Duitsers, een jaar lang op het specifieke 417-visum in Australië werken.

Het aantal verstrekte visa onder Nederlanders groeit de laatste jaren. Tussen juli 2014 en eind juni 2015 werden 4518 visa verstrekt, bijna 1000 meer dan in dezelfde periode tussen 2010 en 2011. Zo’n 99,6 procent van de aanvragen worden goedgekeurd.

De Australische regering wil een ander tijdelijk werkvisum, het 457-visum, vervangen voor een strenger alternatief. De Australische premier Malcolm Turnbull stelde dinsdag via Facebook dat door dit alternatief Australiërs voorrang krijgen op banen.

,,Het werkvisum mag geen toegang zijn voor buitenlanders om banen te krijgen die Australiërs ook kunnen en moeten opvullen”, aldus Turnbull. Oorspronkelijk werd het visum in het leven geroepen om buitenlanders met specifieke vaardigheden en kennis naar het land te halen.

Het nieuwe tijdelijke werkvisum krijgt strengere voorwaarden, zoals hogere eisen die worden gesteld aan de kennis van het Engels en minder beroepen waarvoor een visum kan worden aangevraagd.

Ook moeten aanvragers voor het nieuwe visum minimaal twee jaar werkervaring hebben en moet er voldoende aanbod zijn voor het beroep. Bijna tweehonderd beroepen staan op de lijst om te worden geschrapt, meldt The Guardian.

Zo’n 96.000 buitenlandse werknemers verblijven momenteel in Australië op het 457-werkvisum, voornamelijk afkomstig uit Groot-Brittannië, India en China. De visa voor deze mensen blijven geldig.