Nog altijd te weinig topvrouwen, minister roept op tot actie

Er zijn nog altijd veel te weinig vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Het wettelijke streefcijfer van minimaal dertig procent vrouwen wordt door slechts zes procent van de bedrijven gehaald. Verantwoordelijk minister Ingrid van Engelshoven noemt die resultaten ‘om te huilen’ en overweegt stevige maatregelen. Een quotum zou weleens noodzakelijk kunnen zijn.

Het aantal vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen van bedrijven stijgt wel, maar gaat ‘tergend traag’. In raden van bestuur steeg het percentage vrouwen van 7,4 in 2012 naar 10,7 in 2016. Raden van toezicht deden het iets beter: 8,9 procent in 2012 tegen 15 procent in 2016. Maar die voortgang wordt veroorzaakt door een kleine groep van 200 bedrijven. ,,Het schiet gewoon niet op”, aldus commissievoorzitter Caroline Princen. ,,93 procent van de bedrijven heeft afgelopen jaar niks gedaan om het streefcijfer te halen.”
 

Slecht nageleefde wet

De commissie die de cijfers tegen het licht hield, is kritisch op de wet uit 2013 waarin het streefcijfer van dertig procent werd vastgelegd. De wet mist scherpte en wordt niet goed nageleefd, stelt commissievoorzitter Caroline Princen. Zo is vastgelegd dat bedrijven die er niet in slagen meer vrouwen op topposities te zetten, dat moeten uitleggen. De helft van de bedrijven doet dat niet en dat blijft zonder consequenties, omdat de wet op dit punt niet wordt gehandhaafd. Ontoelaatbaar, stelt Princen. ,,Slechts 10 procent van alle bedrijven houdt zich aan de wet. Kunt u zich een wet voorstellen die zó slecht wordt nageleefd?”
 

Ingrijpen

De afspraak is dat in 2019 de balans wordt opgemaakt. Zoals de zaken er nu voorstaan, moet er volgens de minister dan worden ingegrepen. De vorige minister, Jet Bussemaker, vond een quotum een ”paardenmiddel” waarvan ze hoopte dat ze het nooit hoefde in te zetten. Minister Ingrid van Engelshoven laat weten dat zij ‘niet veel instrumenten heeft om de wet te handhaven’. De commissie die de wet jaarlijks toetst, adviseert voor het eerst om in 2020 een afdwingbaar quotum in te voeren. Van Engelshoven wil daarover pas volgend jaar een besluit nemen.
 

Quotum

Van Engelshoven stelt dat haar geduld op raakt. Volgens haar ontnemen bedrijven vrouwen kansen en verspillen ze talent. ,,Ik wil én kan dit niet begrijpen. Men heeft jaren de tijd gehad.” Meer diversiteit leidt volgens de minister tot betere resultaten. ,,Het is doodzonde dat hier niks aan gebeurt.”

Toch wil zij pas volgend jaar beslissen over het invoeren van een quotum. ,,U krijgt nog heel even de tijd”, zei ze tegen de bedrijven. ,,Als de resultaten zo teleurstellend blijven, zal ik stevige maatregelen niet schuwen.”

Bron: AD Werkt/ANP