‘Nóg meer tijd met de kids dankzij corona ervaren vrouwen eerder als last’

Vrouwen de meeste zorg voor de kinderen en het huishouden, mannen de kostwinner. Traditionele rolpatronen blijken ondanks de coronacrisis hardnekkig. Verschuivingen in de huishoudelijke taken omdat zowel de man als de vrouw nu meer thuis zijn? Die zijn er de afgelopen maanden nauwelijks geweest blijkt uit onderzoek. 

Wie zou verwachten dat de traditionele rolpatronen door de coronacrisis zouden veranderen, komt bedrogen uit. Dat blijkt uit een onderzoek van Motivaction in opdracht van de Nationale Vacaturebank en Intermediair onder ruim 1200 werkenden. 87 procent van hen stelt dat de verdeling van huishoudelijke taken gelijk is gebleven. ,,De traditionele rolpatronen bestaan al honderden jaren, die verander je niet van de ene op de andere dag”, concludeert Madelon Meester, hoofdredacteur van Intermediair en initiator van het onderzoek.

Precies de helft van de mannen geeft aan dat ze voor de coronacrisis meer uren werkten dan hun partner. Dat percentage is ietsje afgenomen: nu is dat 48 procent. Zijn vrouwen meer gaan werken? Ook daar zijn de verschillen klein. Voor de coronacrisis werkte 19 procent meer dan hun partner, dat liep iets op tot 23 procent. ,,Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de vitale beroepen”, verklaart Meester. ,,Mannen zijn daardoor wel iets meer gaan doen in het huishouden, maar de verschuivingen zijn minimaal.”

Desondanks is de druk op vrouwen tijdens de coronacrisis wel toegenomen, blijkt uit het onderzoek. Vooral hoogopgeleide vrouwen (hbo-plussers) worstelden met de combinatie werk en privé. ,,Ik denk dat als je allebei thuis werkt, wat vaker het geval is bij hoogopgeleide kantoorbanen, je sneller in traditionele rolpatronen vervalt. De vrouw vindt het belangrijker dat alles thuis soepel verloopt en voelt zich eerder schuldig als dat niet het geval is”, aldus Meester. Vrouwen vinden het dan ook minder vaak een zegen dat ze meer tijd hebben met de kinderen (43 procent), terwijl een meerderheid van de vaders (52 procent) dat juist wel als prettig ervaart. ,,Dat komt ook doordat vrouwen doorgaans al meer tijd doorbrengen met hun kinderen. Nog meer tijd wordt dan eerder als een last ervaren.”

Gelijkere verdeling

Toch vindt een klein deel van de respondenten dat de crisis wél heeft geleid tot een gelijkere verdeling van huishoudelijke taken. Vaders vinden dat vaker (16 procent) dan moeders (5 procent). ,,De vraag is: wie heeft er gelijk?”, zegt Meester. ,,Het is in ieder geval zo dat het lang niet altijd zichtbaar is wat de ander doet. Ik denk dat partners dat beter inzichtelijk kunnen maken en daarover in gesprek moeten gaan om echt iets te veranderen en ervoor te zorgen dat je allebei tevreden bent met de verdeling.”

 

In de praktijk blijkt dat nog weinig te gebeuren: een meerderheid (51 procent van de mannen en 69 procent van de vrouwen) heeft er de afgelopen periode niet over gepraat. ,,We hebben niet uitgevraagd waarom niet”, zegt Meester. ,,Het zou natuurlijk ook kunnen dat er geen gesprek gevoerd is omdat mensen wel tevreden zijn met de huidige situatie.” Daarnaast stelt ze dat de ongelijke verdeling te maken heeft met de bedrijfscultuur. ,,Bij vrouwen wordt het eerder geaccepteerd als ze minder werken, bij mannen heerst meer prestatiedruk. Als je als vrouw een kind krijgt, wordt vrijwel automatisch gevraagd of je minder wilt werken. Bij mannen is dit veel minder onderwerp van gesprek.”

 

Flexibeler

Wat wel hoopvol is aan deze periode is dat het thuiswerken ingeburgerd is. ,,Dat maakt het mogelijk om je werk flexibeler in te delen en wordt het ook voor mannen makkelijker om meer tijd met de kinderen door te brengen. Werkgevers zien dat flexibel werken kan, dus het is nu een goed moment om daarover in gesprek te gaan.” 13 procent van de mannelijke en 10 procent van de vrouwelijke respondenten geeft aan dat de coronacrisis ze aan het denken heeft gezet over de traditionele rolverdeling in huis. Meester: ,,Dat valt tegen, maar aan de andere kant: alle kleine beetjes helpen en zonder de coronacrisis was dat misschien niet gebeurd.”

 

Bron: ad.nl