Omgaan met perfectionisme in coronatijd: 5 tips

Door corona vallen vanzelfsprekendheden en structuren weg of worden in vraag gesteld. Chaos en verwarring regeren en laten bij mensen heel wat zaken uit hun on(der)bewuste naar boven drijven: angsten, patronen, weerstanden, gedachten en gevoelens over zichzelf of anderen. Het vraagt heel wat moed om deze kwetsbaarheden onder ogen te zien.

Wanneer er bij mensen in pre-coronatijden al wat perfectionistische trekjes kiemden, is de coronacrisis de meest vruchtbare bodem om deze trekjes te laten groeien en bloeien. Terwijl de positieve kanten van perfectionisme zoals plannen, organiseren, structuur brengen, doelen stellen, een vluchtig gevoel van comfort geven omdat ze de situatie onder controle lijken te houden, is er – voor degenen die eerlijk durven te zijn tegen zichzelf – ook een schaduwzijde zoals:

 • Scherpe zelfkritiek en twijfels over jezelf: doe ik wel genoeg? Doe ik het wel goed genoeg?
 • Piekergedachten: over hoe je alles rond gaat krijgen, bijvoorbeeld.
 • Overbezorgdheden over de gezondheid van jezelf en je dierbaren.
 • De grenzen van je lichaam en geest overschrijden wanneer je bijvoorbeeld als ouder je werk, de opvang van je kinderen én lesgeven combineert.
 • Jezelf onrealistische doelen opleggen en daar dan rigide mee omgaan: als ouder bijvoorbeeld ook nog eens van jezelf verwachten dat je huis perfect in orde is.
 • Niet weten wat je nu zélf nodig hebt: in plaats van te gaan voelen wat je zelf nodig hebt, adviezen consumeren over wat jij nodig zou kunnen hebben. Meer waarde hechten aan deze adviezen dan aan je eigen wijsheid.

Deze zaken zorgen ervoor dat je verkrampt en dat je spanning, stress en druk ervaart. En dit heeft als risico een verlaagde immuniteit. Dat is natuurlijk net niet wat we kunnen gebruiken deze tijden.

Hoe ga je hier dan wél mee om?

Ellen Vanbuel van Passion For Work geeft je graag enkele tips:

 1. Erken je gevoelens en geef ze ruimte. Wanneer je deze gevoelens probeert te negeren of weg te duwen, zullen ze zich in de toekomst nog vaak tonen, op de meest ongepaste momenten. Wanneer je ze wél voldoende ruimte geeft door er bijvoorbeeld over te praten, zullen ze op een gegeven moment verdwijnen. Dus als je angst, verdriet, kwaadheid of vermoeidheid voelt, is dat allemaal ok.
 2. Neem jezelf elke ochtend voor om mild te zijn voor jezelf en je omgeving.
 3. Kom uit je hoofd en herstel het contact met je lichaam. Alleen dan kan je luisteren naar je lichaamssignalen. Beschouw je lichaam als een bondgenoot die je vertelt wat je nodig hebt. Ga bijvoorbeeld op tijd slapen als je je moe voelt in plaats van nog een pak chips te openen en voor tv te ploffen.
 4. Sta – vanuit een contact met je lichaam – stil bij wat je echt nodig hebt en koppel hier realistische doelen en acties aan. En doe dit voor de verschillende domeinen in je leven die jij belangrijk vindt. Misschien is het op een gegeven moment belangrijker om je sociale contacten te onderhouden dan je keuken te poetsen.
 5. Evalueer je doelen en actiepunten met iemand anders zodat die persoon je erop kan wijzen wanneer deze onrealistisch zijn.

Wees je als perfectionist bewust dat tijdens deze periode één van onze primaire behoeften bedreigd wordt, namelijk onze gezondheid. Je focus dient dus daarop te liggen. Voor perfectionisten is dit een uitnodiging om uit hun hoofd te komen, te vertragen, het contact met hun lijf te herstellen. Om van daaruit stil te staan bij wat ze écht nodig hebben – vanuit authenticiteit. En er is niet één weg die daar toe leidt. Wanneer je een weg vindt, die je daarbij helpt en je door deze periode helpt, dan doe je het prima.

Weet dat je het goed doet. Weet dat je genoeg doet en weet dat je helemaal ok bent zoals je bent. En wanneer je perfectionistisch stemmetje de aandacht opeist en je probeert wijs te maken dat het nú het moment is om je allerlei onrealistische doelen te gaan stellen, dan snoer je dat stemmetje de mond en vraag je het maar om even te gaan rusten.