Omscholen? Dit is het moment!

Ook voor wie al jaren werk zoekt, is er door de krappe arbeidsmarkt vaak kans op een baan. Het sleutelwoord: omscholing.

Omscholen? Dit is het moment.” De woorden zijn van Sandra Holtjer, senior adviseur werkgeversdienstverlening van Werk in Zicht in de arbeidsmarktregio Groningen (die ook Noord-Drenthe omvat). Ze schetst daarmee de veranderde situatie op de arbeidsmarkt. Door de florerende economie is er op veel fronten krapte op de arbeidsmarkt. Nog altijd zijn er in de regio 60.000 mensen (onder wie ook werkenden) op zoek naar een baan. Het aantal vacatures is echter de laatste twee jaar fors gestegen tot zo’n 7500, een toename met ruim60procent.Het aantalWW-uitkeringen is in diezelfde periode bijna gehalveerd tot een kleine 12.000 Er is evenwel nog een grote ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod. Functie-eisen sluiten vaak niet aan op de kwaliteiten van de werkzoekenden. Dat maakt 40 procent van de vacatures moeilijk vervulbaar. Een op de vijf werkgevers ziet zich daardoor gehinderd in zijn bedrijfsvoering. Ze zijn, vertelt Holtjer, dan ook vaker dan vroeger bereid mee te werken aan omscholing. Via die route koppelt het UWV steeds vaker werkzoekenden aan een nieuwe werkgever.

Toen de veranderingen op de arbeidsmarkt zich aankondigden, begon het samenwerkingsverband ‘Werk in Zicht’ (UWV, 24 gemeenten en de sociale werkbedrijven in de arbeidsmarktregio) ruim twee jaar geleden het project www.kansrijkberoep. nl. Inzet was: werkzoekenden omscholen voor een beroep in de sectoren met de meeste vacatures. Dat waren de bouw, de techniek en de zakelijke dienstverlening, met name de klantencontactcentra. Gegadigden voor bouw en techniek gaan doorgaans eerst ‘snuffelen’ in de sector. Blijken ze daarvoor geschikt, dan gaan ze een zogeheten BBL-traject  in: drie of vier dagen werken, een dag leren. Voor wie na de eerste verkenning niet geschikt wordt bevonden voor die scholing, wordt een alternatieve cursus of programma gezocht. Alleen voor techniek waren er in het afgelopen jaar al bijna 20 trajecten met elk ongeveer vijftien deelnemers op verschillende niveaus.

Niet alleen via de ‘Kansrijke beroepen’ begeleidt hetUWVwerkzoekenden naar een nieuw vak. Holtjer ,,Er zijn ook heel veel andere mogelijkheden. Dat kan per situatie heel erg verschillen.”
 

“Soms leert de werkgever een nieuwe werknemer zelf een vak”

 

Omscholing heeft de laatste twee jaar een hoge vlucht genomen. Demate waarin is moeilijk exact aan te geven doordat er heel veel verschillende trajecten zijn. Soms leert de werkgever een nieuwe werknemer zelf een vak. Veel branches hebben hun eigen opleidingen. Het fenomeen bedrijfsschool is bezig aan een revival. Cijfers van de ROC’s zijn veelzeggend. Zo zag het Alfa-college sinds 2016 het aantal deelnemers aan zijn BBL-opleidingen met bijna 40 procent toenemen tot 1400. Noorderpoort zag in dezelfde periode een toename van bijna 57 procent tot ruim 1300. Kans op werk is er volgens Holtjer momenteel vooral in de horeca, zorg, de techniek, bouw en de klantencontactcentra. Voor de laatste twee sectoren is het lastig werkzoekenden enthousiast te maken, zegt zij. ,,Die kampen met een imagoprobleem. De vraag is groot in de horeca.
Vooral in de stad Groningen. Bestaande horecabedrijven breiden uit, maar er komen ook heel veel nieuwe bij. Denk bijvoorbeeld aan het Westcord Hotel en het Forum aan de Grote Markt. Er komt de komende tijd 4500 vierkante meter horeca bij. Echt, de leeftijd doet er niet toe. Ook 50-plussers maken een kans op een baan.” In de zorg zijn volop mogelijkheden in werk-leertrajecten, vertelt Holtjer. Dat komt door de vergrijzing en de extra budgetten die het Rijk voor de sector heeft vrijgemaakt. In de zogeheten voorschakeltrajecten kunnen werkzoekenden de eerste vaardigheden opdoen. Daarna kunnen ze BBL-opleidingen op verschillende niveaus volgen. De zorg trekt veel werkzoekenden aan. Holtjer constateert wel dat het op de werkvloer nogal eens schorst aan de begeleiding van nieuwe mensen. ,,Dat ervaren we in de bouw, techniek en de zorg. De ervaren monteur of bouwvakker moet de ruimte krijgen om zijn kennis over te dragen.De werkgever moet daar open voor staan, anders gaanwesamen de mismatch niet oplossen.”

Volgens Holtjer zijn er nog te veel mensen zonder werk ‘te schuchter’ omzich te melden. Bij de speurtocht naar een nieuw beroep zijn diploma’s niet meer van belang. ,,We kijken naar wat mensen kunnen. Ook tegen mensen die thuis al jaren op de bank zitten en denken nooit meer aan de bak te komen, zeg ik: Meld je bij de werkcoach van de gemeente waar je woont en het UWV. Er zijn momenteel zoveel mogelijkheden. 2019 wordt hét jaar van de bij- en omscholing.”

bron: Dagblad van het Noorden