Ontslag en baangarantie Ziegler

Een baangarantie en een onderzoekswerkgroep. Daarover hebben de vakbonden en de directie van Ziegler dinsdagmiddag een akkoord gesloten om de onrust bij de fabrikant van brandweerauto’s weg te nemen.

Ziegler (brandweerauto’s) in Winschoten wil naast de tijdelijke krachten tot negen vaste werknemers ontslaan. Voor het resterende personeel geldt een baangarantie tot 2020. Ook komt er een interne werkgroep die onder leiding van een externe deskundige het bedrijf zal doorlichten.

Toch een unieke oplossing

Plaatje spreekt van een unieke oplossing bedoeld om de productie efficiënter en winstgevender te maken. Vakbondsleden lieten eerder weten dat planning en inkoop geregeld fout gaan waardoor de productie onnodig stagneert.

De leden van CNV en FNV stemden er gistermiddag op een bijeenkomst van de vakbonden er ook mee in. Daarmee komt een einde aan een onrustige periode bij de Nederlandse vestiging van de de Duitse brandweerautofabrikant.

Stemt de vakbond in met de ontslagen?

Nee. Over het ontslag van de vaste werknemers bestaat nog wel onenigheid tussen directie en vakbonden. FNV-bestuurder Bart Plaatje verklaart dat de bonden nog steeds niet overtuigd zijn van de noodzaak van het ontslag. Ze willen dat aanvechten bij uitkeringsinstantie UWV, die over de ontslagaanvragen moet beslissen.

Is de reorganisatie geen zaak van de ondernemingsraad?

Normaal wel, maar het plan van directie en vakbonden is opgesteld nadat de ondernemingsraad eerder een reorganisatievoorstel van de directie had afgeschoten.

De directie wil af van 20 van de 95 werknemers om het bedrijf weer winstgevend te maken.

Onderdeel van dat plan was het deels afstoten van de werkzaamheden naar Kroatië. de door de or ingeschakelde externe deskundige rekende voor dat het voordeel van uitbesteding nihil was. Personeel en bonden vreesden echter dat dit het einde van de vestiging in Winschoten zou inluiden en kwamen in actie.