Op de fiets naar je werk in Groningen

Sinds april dit jaar rijden er al meer dan 2300 mensen in de stad Groningen op een Swapfiets. En het aantal abonnees op de omafiets met het blauwe voorwiel blijft stijgen. Vooral studenten maken
gretig gebruik van de dienst. Swapfiets wil nu ook het bedrijfsleven meer gaan bedienen.

Abonnement op een fiets
Kort gezegd biedt Swapfiets een abonnement op een fiets. Waar studenten voor twaalf euro per maand een fiets kunnen krijgen, betalen niet-studenten drie euro meer. Een lekke band wordt voor
je geplakt door een fietsenmaker, en wanneer er grotere schade is, krijg je een nieuwe fiets. Een ideaal concept voor studenten.

‘Momenteel bestaat 85 tot 90% van onze abonnees uit studenten’, vertelt regiomanager Robert Sillem. ‘Onder die groep gaat het promoten ook vrij gemakkelijk. Ze wijzen elkaar erop.’ Nu de
studenten volop worden bereikt, gaat Swapfiets zich ook richten op het bedrijfsleven. De start-up wil via zakelijke deals op twee manieren fietsen aanbieden.

‘Dat kunnen ten eerste fietsen zijn die gewoon op naam van het bedrijf komen’, legt Sillem uit. ‘Die kunnen door elke werknemer gebruikt worden. Dat zijn de deelfietsen voor een bedrijf. Maar het kan ook persoonsgebonden. In de arbeidsvoorwaarden van een werknemer staat dan dat hij of zij een fiets krijgt.’

Groningen Bereikbaar
De Swapfiets past perfect in het plaatje van ‘Fietsstad 050’. Maar liefst zestig procent van alle verkeersbewegingen in de stad gebeurt op de fiets. Daarmee fietsen er relatief gezien nergens ter wereld zoveel mensen als in Groningen. Volgens Groningen Bereikbaar kan de fiets een grote bijdrage leveren aan het doel om de stad economisch vitaal, bereikbaar en gezond te houden. Zij juichen het initiatief van de Swapfiets dan ook van harte toe.

‘De fiets is een duurzaam alternatief voor de auto of bus’, zegt Michael Myles van Groningen Bereikbaar. ‘Dat geldt voor studenten die met de bus gaan, maar net zo goed voor werknemers van bedrijven die met de auto naar hun werk gaan. Kijk, voor sommigen kan de fiets gebruikt worden voor rechtstreeks vervoer vanaf huis naar werk. Anderen kunnen hun auto bij een P+R locatie zetten
en vanaf daar de stad in fietsen.’

Fietsen stimuleren
‘Swapfiets heeft aangegeven dat zij hun diensten ook meer bij bedrijven willen aanbieden. Wij hebben natuurlijk contacten met veel bedrijven, goed voor ruim 52.000 werknemers. We gaan het niet voor hen doen, maar we willen wel dat het onder de aandacht komt. Beide willen we het fietsen stimuleren, dus kunnen we wat voor elkaar betekenen. Voor studenten is het ideaal: zij sluiten een abonnement af voor de periode dat ze hier studeren en zetten het daarna stop. Maar stel dat jij als werknemer een project van drie maanden in het centrum van de stad hebt. Dan biedt een Swapfiets natuurlijk ook uitkomst.’