Opinie: Het ‘mysterie’ van de verdwenen vakmensen

Er zijn veel te weinig goed geschoolde technici en vakmensen. Dat terwijl er genoeg kinderen zijn met belangstelling voor techniek. Wat gaat er mis?

Onze economie stagneert door te weinig technici en vakmensen. Waarom zijn zij zo zeldzaam geworden? Omdat er vanuit de jeugd geen belangstelling is voor dit soort banen? Onzin: er zijn heel veel Bob de Bouwers en Whizzkids en Jonge Onderzoekers onder onze kinderen.

 

Worstelen

Waarom dan wel? Om de simpele reden dat het onderwijs met name het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) niet inspeelt op deze natuurlijke belangstelling voor technologie en wetenschap en deze niet aanwakkert en verdiept. In het primaire onderwijs worstelen bijvoorbeeld leerkrachten met het vraagstuk hoe ze het vak ‘wetenschap en techniek’ inhoud moeten geven. In het VO schrappen scholen technische beroepsopleidingen, omdat ze heel duur zijn.

 

Te theoretisch

Ons onderwijs is op alle niveaus veel te theoretisch en we hebben we van technisch onderwijs een soort restkeuze gemaakt, vooral voor diegenen die niet zo goed zijn in theorie. En dus gaan onze jonge techneuten en vakmensen in de dop, bij gebrek aan beter, een niet-technische opleiding en loopbaan volgen.

 

Prioriteit

Is deze schaarste aan technici en vaklieden te repareren? Dat zal niet meevallen, maar in ieder geval zou er het volgende moeten gebeuren. In het basisonderwijs vraagt de invoering en ontwikkeling van het vak ‘wetenschap en techniek’ de hoogste prioriteit.

 

Investeren

Het voortgezet onderwijs zal stevig moeten investeren in techniek- en technologie-onderwijs op alle niveaus (technisch beroepsonderwijs, mavo techniek, technasium en dergelijke). Onderwijsbestuurders zouden het vakcollegeconcept (onder andere gekenmerkt door minder theorie en meer praktijkvakken) moeten invoeren in het vmbo (en misschien ook voor mavo en havo). Mbo’s en werkgevers zullen de kunst moeten leren om VO-leerlingen te ‘verleiden’ tot een technische vervolgopleiding in het mbo. En provinciale en lokale overheden en werkgevers zullen de buidel moeten gaan trekken voor bovenstaande inspanningen.

Rolf Mulder is directeur van het Hondsrug VakCollege in Emmen.

Bron: www.dvhn.nl
Foto archief Huisman Media, Techniekonderwijs in de RSG Ter Apel.