Opinie: Vierdaagse schoolweek lost groot probleem op

Opinie: Miriam Heijster.  Een lesvrije ‘moduledag’ kan weleens de oplossing zijn voor het lerarentekort. Bovendien biedt dat kansen voor de ontwikkeling van kinderen.

 

Op de mogelijkheid dat een vierdaagse schoolweek zou kunnen bijdragen aan het terugdringen van het lerarentekort, wordt veelal afwijzend gereageerd, zowel door ouders als vanuit het onderwijs. Ouders maken zich druk over de opvang van hun kind(eren) en weten niet of hun kind voldoende onderwijs krijgt; het onderwijs ziet een verschraling van het onderwijsaanbod, zeker als daarbij ook nog wordt geopperd dat andere partijen taken van de school kunnen overnemen.

Wanneer een leraar 25 uur per week lesgeeft, blijft er 15 uur per week over voor taken als nakijken, voorbereiden, analyses van toetsen, oudergesprekken, gesprekken met externe deskundigen, vergaderen, professionalisering, werkgroepen en zo meer. De houding van een leraar voor de klas is een heel andere houding dan die van een leraar in een oudergesprek, in een werkgroep of tijdens een toetsanalyse.

Het terugdringen van de werkdruk zal het leraarschap weer aantrekkelijk(er) maken en op die manier – op den duur – bijdragen aan de oplossing van het lerarentekort.

Wat doen we dan met die vijfde dag? Mijn voorstel is dat de vijfde schooldag een moduledag wordt. Het primair onderwijs in Nederland staat immers een brede ontwikkeling voor, die meer behelst dan alleen leren lezen, schrijven en rekenen. De moduledag geeft daar mede invulling aan. We maken scholenclusters die op wisselende dagen een moduledag hebben.

Wildplukwandelingen

Een module loopt van vakantie tot vakantie, zo’n zes tot acht keer. Een module kan in de ochtend of de middag plaatsvinden en varieert in tijd, tussen de twee tot vier uur, afhankelijk van de activiteit, het onderwerp en de leeftijd van het kind.

Hoe werkt het? De ouder gaat naar een website. Daar vult hij of zij de geboortedatum van het kind, de jaargroep en postcode van de school in. Vervolgens verschijnen de modules van die periode behorend bij de leeftijdsgroep in beeld: zwemles, schooltuinieren, museumlessen. Maar ook hutten bouwen, yoga en mindfulness, een theatervoorstelling maken, sport, wildplukwandelingen, eropuit, de natuur in, een BSO-dagdeel. Er staat aangegeven hoe laat het kind waar moet zijn en hoe laat het kind weer opgehaald moet worden.

Cultuurvouchers

Hoe wordt dit bekostigd? Een aantal zaken, zoals schooltuinieren en schoolzwemmen, wordt nu al gefaciliteerd door sommige gemeentes. Ook museumlessen worden vaak gesubsidieerd. Subsidie voor naschoolse activiteiten kan ook naar de moduledag gaan. Voordeel is dat nu ook alle kinderen gebruikmaken van deze activiteiten. In Amsterdam krijgen scholen cultuurvouchers; deze kunnen aangewend worden voor de invulling van de moduledag. Ook hier geldt weer dat nu alle kinderen hiervan profiteren.

Sommige modules zijn verplicht en duren langer dan één module (bijvoorbeeld zwemmen en schooltuinieren). De moduledagen beginnen vanaf 5 jaar en zijn niet vrijblijvend. Ouders moeten hun kinderen hiervoor inschrijven. Mogelijk kunnen er ook specifieke modules op het gebied van jeugdzorg en extra ondersteuning worden aangeboden (een dyslexiebehandeling of iets dergelijks).

De moduledag biedt kinderen een uitdagend aanbod voor de brede ontwikkeling en laat hen kennismaken met activiteiten waarmee ze anders wellicht minder snel in aanraking zouden komen. Leraren krijgen zo ruimte om zich samen te verdiepen in hun aanbod en zich te professionaliseren op één dag, in plaats van na een volle werkdag. Een moduledag geeft rust aan ouders en kinderen, omdat er na schooltijd minder georganiseerd hoeft te worden.

Door de moduledag ontstaat er meer ritme. Losse studiedagen en lesvrije dagen verdwijnen. Dat door de moduledag de werkdruk in het onderwijs wordt verlaagd en het vak zo weer aantrekkelijk wordt, is dan mooi meegenomen.

Miriam Heijster is directeur van de Kindercampus Zuidas in Amsterdam en deelnemer aan een denktank vierdaagse schoolweek.

 

Bron: dvhn.nl