Overwerken voor een derde van arbeidskrachten geen uitzondering

Overwerken is voor een grote groep werkenden zeker geen uitzondering. Het vorige kalenderjaar werkte maar liefst 29 procent van alle arbeidskrachten met regelmaat over. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn het vooral managers (56 procent) en mensen met een pedagogisch beroep (45 procent) die vaak langer werken dan contractueel is afgesproken.

Van de groep die soms tot nooit overwerkt (zeven op de tien werkenden), blijken vooral mensen met een dienstverlenend beroep zoals horecapersoneel en schoonmakers het minste over te werken. Al deze cijfers blijken uit de Enquête beroepsbevolking (EBB) onder werknemers van 15 tot 75 jaar.
 

Zes extra uren

34 procent van de ondervraagden gaf aan nooit over te hebben gewerkt in 2017. Onder de vrouwen was deze groep iets groter dan onder mannen (37 procent tegenover 31 procent). Kijkend naar de regelmatige overwerkers is de groep mannen juist wat groter (32 procent tegenover 26 procent. Evenveel mannen als vrouwen werken soms over.

Gemiddeld werkt de groep die vaak overwerkt zes uur per week extra. Vooral fulltimers werken vaak over. 38 procent van de mensen met een voltijdbaan werken over, terwijl dit onder deeltijders 21 procent is.
 

Verschillen per leeftijd en opleidingsniveau

Niet geheel verassend komt overwerken het meest voor in de groep van 25- tot 35-jarigen. In deze groep werkt 35 procent regelmatig wat uurtjes extra in de week. Bij jongere (15 tot 25 jaar, 16 procent) en oudere werknemers (65 tot 75 jaar, 15 procent) komt overwerken relatief weinig voor. Jongeren volgen vaak nog onderwijs en hebben een paar uur in de week een bijbaan. Daarbij blijkt overwerk weinig voor te komen.

Ten slotte is er nog een verschil te zien in de hoeveelheid overwerk als gekeken wordt naar opleidingsniveau. Hoogopgeleiden zijn het vaakst langer bezig dan voorzien (40 procent). Van de middelbaaropgeleiden geeft 26 procent aan regelmatig over te werken. Bij laagopgeleiden gaat het om 18 procent.

Bron: NU.nl