Personeelstekort op de waddeneilanden

Jonge mensen mogen dan naar de eilanden terugkeren, het kunnen er wat de werkgevers betreft niet genoeg zijn. Er is een tekort aan mensen.

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) rept in zijn onderzoek dat maandagmiddag gepresenteerd wordt, van een dreigend personeelstekort. De onderzoekers wijzen erop dat de krachtige handen van jonge mensen hard nodig zijn om de leefbaarheid op de Waddeneilanden op peil te houden en de economie draaiend. De vergrijzing en dus de verkleining van het werkleger gaat ook door. Huisvesting is een zorg.

Maar vooral nu het hoogseizoen op het punt staat te beginnen, blijkt dat van een dreiging geen sprake meer is. Het tekort is er al. Dit blijkt uit een rondgang langs verschillende ondernemers en een uit een gesprek met Lars Dirk Visser van Ameland.

Harde klappen

Hij beheert de website waddenvacatures en stelt ongeveer driekwart van alle vacatures op de vijf Waddeneilanden op zijn site te hebben. Zondagmiddag stond de stand op 75 open posten.

Van alle vacatures gaat het in 95 procent om een plek die rechtstreeks te maken heeft met toerisme en recreatie. ,,Het tekort is een gevolg van de crisisjaren van voor 2014’’, denkt Visser die sinds 2007 bezig is met arbeidsmobiliteit op de wadden. ,,Onder het horecapersoneel vielen harde klappen. Veel ontslag aan de ene kant en aan de andere kant onderbetaling en hoge werkdruk. Mensen legden zich toe op andere beroepen en nu betalen we daar de rekening van.’’

Ondernemers wringen zich in bochten het tekort op te vangen. Onderzoekster Wilma de Vries van het FSP hoorde over horecazaken die een dag in de week sluiten om de nood te lenigen.

Aantrekkelijker maken

Cedric Hartendorp van strandpaviljoen Heartbreak Hotel in Oosterend op Terschelling breidt zijn accommodatie uit om vooral ook meer ruimte te maken voor het personeel. ,,Het horecavak is zwaar. Met een goede kantine om even op adem te komen, wordt het hier aantrekkelijker om te werken’’, aldus Hartendorp.

Ook Erik Houter die verschillende (horeca-)bedrijven heeft op Vlieland, kan zo 4, 5 mensen een baan bieden voor het hele jaar in de horeca. ,,We merken dat de drempel naar het eiland te komen soms hoog is. We hopen dat tijdelijk personeel het deze zomer zo leuk vindt dat ze besluiten een tussenjaar te nemen en hier te blijven.’’ Bottleneck is volgens hem de huisvesting. Op verschillende plekken heeft hij kamers voor personeel en probeert hij met de gemeente Vlieland nieuwe ontwikkelingen voor elkaar te krijgen.

Lars Dirk Visser nuanceert de uitkomsten van het onderzoek. ,,Het lijkt dat er meer jonge mensen naar de eilanden komen, maar de meesten vestigen zich hier enkele maanden en vertrekken erna weer. Slechts een enkeling blijft plakken, vaak vanwege een relatie.’’ Volgens FSP-onderzoekster De Vries is juist bewust gemeten op 1 januari.

‘Waddeneilanden moeten ook tot werelderfgoed horen’

De Waddeneilanden moeten ook vallen onder de werelderfgoedstatus die voor de Waddenzee geldt. Dit zei Jouke van Dijk van de Waddenacademie zondagmiddag. Hij sprak tijdens de opening van de zestiende conferentie van het ISISA in de Blokhuispoort. Op het internationale congres dat vandaag in Leeuwarden en de rest van de week op Terschelling is, spreken onderzoekers van eilanden en landen over de hele wereld over onderwerpen over het leven op eilanden.

Van Dijk greep zijn internationale gehoor aan te pleiten voor een uitbreiding van de werelderfgoedstatus Waddenzee. ,,De eilanden waren indertijd terughoudend zich erbij aan te sluiten’’, licht Van Dijk naderhand toe. ,,Ze vreesden dat het beperkend zou zijn voor toerisme of hun manier van leven. Er was weerstand tegen.’’

Dat denken is geheel veranderd, constateert Van Dijk. ,,Iedereen is trots. Het Unesco-predicaat wordt voor allerlei marketingdoeleinden toegepast. Men profiteert ervan.’’

Hij denkt overigens niet dat er veel verandert wanneer de status van de Waddenzee wordt uitgebreid met de eilanden. Volgens Van Dijk staat zijn wens nog nergens op de agenda. Na het verlenen van de status aan het Nederlandse en Duitse deel van de Waddenzee in 2009, kwam daar in 2014 het Deense deel bij.