Pesten op de werkvloer, hoe vaak komt het voor?

Het is de week tegen pesten, vijf dagen die in het teken staan van het terugdringen van treitergedrag. Het gebeurt niet alleen op scholen, op straat en online, maar ook op de werkvloer komt het regelmatig voor. En vaker dan je denkt…

 

Wat is pesten?

Volgens werknemers is pesten het steeds bespotten van dezelfde persoon, het maken van kleinerende opmerkingen en het negeren van iemand. Dat komt neer op niet begroeten of niet reageren als diegene aan het woord is.

 

TNO

Uit onderzoek van TNO, de Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek, blijkt dat in 2014 een half miljoen werknemers (7,8 procent) het slachtoffer waren van pesterijen. Van hen werden tachtigduizend stelselmatig getreiterd. Een kwart van de werknemers is ooit wel eens gepest door collega’s of leidinggevenden. Daarbij is er een verschil tussen een zogenaamd grapje en daadwerkelijk pesten. Als iemand regelmatig het slachtoffer is van een bepaald grapje, dan is er sprake van pesten, zeggen respondenten tegen TNO.

 

Pesten als reden voor verzuim

Pesten op de werkvloer is soms zo erg, dat mensen thuisblijven van hun werk. Die verzuimdagen, volgens TNO liefst vier miljoen extra, kosten geld. Het levert de werkgevers een kostenpost van 900 miljoen euro op aan doorbetaling.

Onderzoek van het Belgische Securex gaat verder over de kosten van ‘pestziek’ zijn. Werknemers die daarover klagen, blijven gemiddeld eenentwintig dagen per jaar ziek thuis. Werknemers die niet worden gepest, blijven negen dagen thuis. Dat is dus meer dan twee keer zoveel. Per werknemer kost dat gemiddeld 3600 euro aan directe kosten, berekende Securex. Indirect kan het zelfs oplopen tot 12.500 euro omdat een werknemer een andere werkplek of andere functie krijgt.

 

Wat kunt u doen tegen pesten?

Volgens werknemers zouden leidinggevenden iets moeten doen tegen pesten op de werkvloer. Van hen zegt 85 procent dat leidinggevenden in actie moeten komen, als pestgedrag gesignaleerd of gemeld wordt. Slechts 32 procent zou daadwerkelijk iets doen. Ook vertrouwenspersonen doen te weinig (28 procent), terwijl 54 procent van de werknemers vindt vertrouwenspersonen iets moeten doen.

 

Antipestcursus

Minister Lodewijk Asscher wil bazen verplichten een cursus te volgen als ze te weinig doen om pesten op de werkvloer te voorkomen. Dat schreef het Algemeen Dagblad een jaar geleden. Bazen hebben volgens Asscher een cruciale rol.  ,,Zij hebben een voorbeeldfunctie en zetten de norm neer.”