Pesten op de werkvloer is grote problematiek met negatieve gevolgen

Van werknemers op de fabrieksvloer tot de werknemers die werken achter een bureau: 1 op de 10 werknemers is slachtoffer van pestgedrag door collega’s. De gevolgen van pesterijen kunnen groot zijn. Uit onderzoek, uitgezet door IPSOS, blijkt echter dat organisaties te vaak weinig tot geen aandacht aan dit probleem besteden.

Van de deelnemers aan het onderzoek gaf een derde aan dat hun werkgever geen enkele maatregel heeft getroffen om pesten op de werkvloer alleen al bespreekbaar te maken. “Op kantoor werken ‘professionals’ en bedrijven vinden het moeilijk om onder ogen te zien dat hun professionele medewerkers elkaar zouden kunnen pesten”, zegt Laura Willemse van Pesten op de Werkvloer. “Werkstress is bijvoorbeeld ook een probleem dat op kantoren voorkomt, maar daar wordt gemakkelijker over gepraat. Hard werken is namelijk een goede intentie. Pesten daarentegen wordt geassocieerd met kinderlijk gedrag.”
 

Herkennen van pestgedrag

Werknemers in de leeftijdscategorie 18-34 jaar worden vrijwel even vaak gepest (9%) als 50-plussers (12%). Ook de verschillen tussen lager-opgeleiden (12%) en hoger-opgeleiden (10%) en mannen (10%) en vrouwen (11%) miniem.

Data uit het onderzoek tonen ook aan dat het herkennen van pesten van groot belang is in de problematiek rondom pestgedrag. De meerderheid van de respondenten gaf aan dat ze actie zouden ondernemen als ze getuige zijn van pesten. Maar de belangrijkste reden die in het onderzoek genoemd wordt waarom collega’s niet opkomen voor een gepeste werknemer, is omdat ze bang zijn dat ze de situatie verkeerd in hebben geschat (26%).
 

Cijfers liegen niet

Het taboe dat nog steeds rondom dit onderwerp ligt verklaart mogelijk waarom 77% van de respondenten aangeeft dat pesten op kantoor geen probleem is. Maar de cijfers liegen er niet om want, zegt Laura Willemse, “200 zelfmoorden per jaar zijn direct te herleiden naar pesten op het werk”.

Iets meer dan de helft van de respondenten (55%) geeft aan de pester op zijn of haar gedrag aan te spreken of de gepeste persoon te helpen. Opvallend genoeg zou maar één op de vier werknemers naar een manager of de afdeling HR stappen als ze wisten dat er iemand op het werk wordt gepest.
 

Invloed op werksfeer

Pesten op de werkvloer heeft een negatieve invloed op de werksfeer binnen de organisatie. “Mensen willen niet op een kantoor werken waar er een cultuur heerst van pesten. Werknemers blijven hier niet lang”, aldus Laura Willemse. Die woorden vinden ondersteuning in het onderzoek. Maar liefst 69% van de werknemers die deelnamen zegt bij een bedrijf weg te gaan als er een structurele pestcultuur heerst.
 

Actie voor de werkgever

Deze gegevens zouden werkgevers er toe moeten zetten om eens goed te kijken of er geen problemen zijn rondom pesten binnen hun organisatie. Maar wat kan een werkgever doen? In ieder geval moet er een duidelijke route aangegeven zijn voor werknemers die pesten willen rapporteren. Ieder bedrijf kan dit op hun eigen manier regelen, als het maar duidelijk en toegankelijk is voor iedereen binnen het bedrijf. Zowel voor iemand die zelf gepest wordt alsmede zij die het zien gebeuren en er iets van willen zeggen. Nu wordt er te weinig aan de bel getrokken of pas als het te laat is.

Bron: Viking