Populariteit van de bouw onder jongeren bijna gehalveerd

Het percentage jongeren onder de 25 jaar dat de bouw als een aantrekkelijk alternatief ziet voor de sector waar zij werken is slechts 2,1 procent. In 2016 lag dit percentage nog op 3,5. Daarmee is de aantrekkelijkheid van de bouw als alternatieve sector onder jongeren met 40 procent gedaald.

Dit blijkt uit analyses van Intelligence Group naar het arbeidspotentieel op de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor de analyses is het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek gebruikt dat jaarlijks onder 16.000 personen wordt afgenomen.
 

Niet alleen onder jongeren

De daling in populariteit van de bouw is niet alleen in de groep van jongeren onder de 25 te zien. Ook in de groep tot 35 jaar is de populariteit gedaald (index: 93) alsmede in de groep tussen de 45-55 jaar (index: 68). De enige groep waar een stijging in populariteit te zien is, is de groep van 35-45 jaar (index: 150). Dit is echter onvoldoende om het totaal te compenseren.

Voldoende arbeidspotentieel

Ondanks de dalende aantrekkelijkheid van de bouw als alternatief voor de huidige baan, is er op de korte termijn voldoende arbeidspotentieel. Momenteel is er meer dan drie keer meer arbeidspotentieel in Nederland voorhanden dan er tekorten zijn.

In Nederland zijn er 166.000 werkende personen die een overstap naar de bouw als een aantrekkelijk alternatief zien. Het huidige tekort in de bouw kan alleen al met geïnteresseerde werknemers uit de metaalindustrie en de groothandel opgelost worden.
 

Oorzaak tekorten

Hoe komen de tekorten in de bouw dan tot stand? Volgens Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group, ligt dat vooral aan het niet structureel werken aan de aantrekkelijkheid van de sector in brede zin en naar de jongere generaties in het bijzonder. “Maar ook de professionele arbeidsmarktbewerking en het verbeteren van het arbeidsvoorwaardelijke aanbod, zowel primair als secundair, spelen de tekorten in de hand’, zo hij weten. Ten slotte benadrukt de directeur dat goedkoper talent uit het buitenland halen geen duurzame oplossing is voor een structureel arbeidsmarktprobleem in de bouw.