Psychische klachten stijgen: werknemers ervaren vaker klachten dan zelfstandigen

In 2017 voelde 16 procent van de werknemers tussen de 15 en 75 jaar zich minimaal een paar keer per maand psychisch vermoeid door hun werk. Twee jaar eerder had 13 procent van de werknemers deze klachten. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van recente cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van het CBS en TNO.

Psychische vermoeidheid door het werk komt naast bij werknemers ook bij zelfstandigen voor. De toename in deze groep is echter wel kleiner: 9 procent in 2017 tegenover 8 procent in 2015. Werknemers ervaren de burn-out klachten dus bijna twee keer zo vaak als zelfstandig ondernemers.

Werknemers in de leeftijdscategorie van 25 tot 35 jaar waren met 20 procent het vaakst psychisch vermoeid door werk. Bij de zelfstandigen behoorde de grootste groep (11 procent) tot de leeftijdscategorie van 35 tot 45 jaar. In het algemeen nam de vermoeidheid onder bijna alle leeftijdsgroepen toe.

Leeg en moe

De meest voorkomende klacht is dat men zich aan het einde van een werkdag leeg voelt. Onder de werknemers ervaart 30 procent dit gevoel enkele keren per maand of vaker, terwijl dit percentage bij zelfstandigen op 20 procent ligt. Een andere veelvoorkomende klacht is dat men zich ’s ochtends moe voelt wanneer werk ter sprake komt. Bij werknemers ervaart 20 procent deze klachten, onder zelfstandigen is dit 12 procent. Ook andere aan het werk gerelateerde vermoeidheidsklachten worden door werknemers vaker gerapporteerd dan door zelfstandig ondernemers.

Vaker klachten bij vaste arbeidsrelatie

Splitsen we de groep werknemers op, dan zien we binnen die groep duidelijke verschillen. Werknemers met een vaste arbeidsrelatie ervaren vaker werkgerelateerde psychische vermoeidheidsklachten dan werknemers met een flexibele arbeidsrelatie: 17 procent tegen 14 procent. Hierbij moet echter worden aangetekend dat in de groep flexwerkers grote verschillen bestaan. Een uitzendkracht heeft gemiddeld ruim twee keer zo vaak klachten (20 procent) dan een oproep- of invalkracht (9 procent). Onder zelfstandigen zien we ook verschillen: zelfstandigen zonder personeel rapporteren minder vaak vermoeidheidsklachten (8 procent) dan zelfstandigen met personeel (11 procent).