PVDA pleit voor minimumtarieven ZZP’ers in lage uurloon sectoren

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) moeten in sectoren waar de uurlonen laag zijn door concurrentie een minimumtarief krijgen, zegt aankomend PvdA-Kamerlid en huidig vicevoorzitter van de FNV Gijs van Dijk. Dit meldt NU.nl.

“Als zelfstandige kun je in veel gevallen geen goed tarief vragen. Sommigen verdienen daardoor niet genoeg voor een verzekering. Ik vind daarom dat je in een aantal sectoren een minimumtarief moet afspreken”, aldus Van Dijk.

Het PvdA-lid vindt dat zo’n minimumtarief in eerste instantie moet gelden in sectoren met een hoog werkaanbod waardoor de uurlonen voor zzp’ers laag uitvallen. “Denk aan de media, de bouw en de zorg.”

Mensen kiezen er niet voor om ziek te zijn, zegt Van Dijk. Een ondergrens moet voorkomen dat zelfstandig ondernemers direct kopje ondergaan zodra zij voor langere tijd niet meer kunnen werken. Een verplichte basisverzekering voor zzp’ers is ook opgenomen in het PvdA-verkiezingsprogramma.

Camps

Van Dijk krijgt bijval van de secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken Hans Camps. Hij pleit er donderdag in het vakblad Economisch Statistische Berichten voor dat er een experiment wordt gestart met een collectieve verzekering voor zzp’ers.

Volgens hem is het belangrijk om te weten welke groepen zelfstandigen zelfredzaam zijn en welke baat zouden hebben bij een verzekering. Wel wil hij bij deze proef zelfstandigen de mogelijkheid geven om niet mee te doen met de verzekering.

“Op termijn biedt deze aanpak ook kansen om een stap verder te gaan. Want als we verzekeringen beter kunnen laten aansluiten bij de persoonlijke omstandigheden en voorkeuren van zelfstandigen, dan moet het ook mogelijk zijn om hetzelfde te realiseren bij werknemers”, aldus Camps.

Pensioen

In 2011 deed de PvdA ook een poging voor een minimum zzp-tarief. Toenmalig Kamerlid Mariëtte Hamer pleitte voor 150 procent van het minimumloon zodat zzp’ers naast een verzekering voor arbeidsongeschiktheid ook financiële ruimte hadden voor een pensioenregeling.

Van Dijk ziet het liefst dat zelfstandigen tot aan de sociale premiegrens verplicht pensioen gaan opbouwen. Vakbonden FNV en CNV zijn al langer voorstander van een bodemtarief voor zelfstandigen.