Reken zelf het pensioen uit

Hoeveel pensioen krijg ik als ik eerder stop met werken en wat kost het me als ik minder ga werken? Dat zijn de twee belangrijkste vragen van werkende 50-plussers aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De Toekomst Verkenner geeft daar nu een antwoord op.

Tekst: Peet Vogels

Nog dit jaar moeten de ongeveer 600.000 50-plussers bij het pensioenfonds voor de gezondheidszorg inzicht krijgen in de financiële consequenties van eerder stoppen of minder gaan werken. Een proef met 20.000 deelnemers van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft tot goede resultaten geleid.

Wanneer kan ik met pensioen en hoeveel krijg ik dan? Dat was altijd de belangrijkste vraag die pensioenfondsen kregen van hun deelnemers. ,,Die pensioenleeftijd is nu onzeker. Pas vijf jaar voor het zo ver is, weet je de definitieve datum’’, zegt PFZW-directeur Peter Borgdorff.

De laatste jaren veranderen de vragen. ,,Iedereen moet langer doorwerken, maar lang niet iedereen kan dat’’, schetst Borgdorff. ,,Alleen al in de gezondsheidssector zit 19 procent van de werknemers van 60 jaar en ouder in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).’’

 

Geen premie

Dat is nadelig voor de persoon zelf, de werkgever die nieuw personeel moet zoeken en het pensioenfonds. Wie in de WIA zit bouwt namelijk wel pensioen op, maar betaalt geen premie. Die kosten worden op de actieve deelnemers verhaald.

Oudere werknemers kijken nu veel meer naar de mogelijkheid om met vroegpensioen of deeltijdpensioen te gaan. De grote vraag is of dat financieel kan. Wie financieel advies bij een professionele adviseur vraagt, is al snel honderden tot duizenden euro’s kwijt. ,,Wij hebben een programma ontwikkeld dat eenvoudig is en kosteloos voor onze deelnemers. Dat programma geeft inzicht in de financiële gevolgen van je keuzes’’, zegt Borgdorff.

Via het programma kunnen mensen hun gegevens opvragen bij de Belastingdienst, het UWV en Mijnpensioenoverzicht.nl. ,,Mensen kunnen hun eigen gegevens en die van hun eventuele partner downloaden. Zo krijg je een overzicht van je inkomen en pensioen, je lasten en uitgaven’’, zegt Thomas Laffree, de ontwikkelaar van het programma.

 

Handmatig invullen

Het programma gebruikt Nibud-berekeningen om te bepalen wat voor uitgaven iemand heeft. ,,Maar je kunt de uitgaven ook handmatig invullen’’, aldus Laffree. Het programma laat de deelnemers vervolgens zien hoeveel pensioen ze overhouden als ze bijvoorbeeld een dag minder werken. Dan is ook meteen duidelijk of ze voldoende overhouden voor hun uitgaven of niet.

Dat laatste is niet vanzelfsprekend in de zorg, omdat veel mensen maar een klein pensioen opbouwen. ,,De uitkomst kan erg ontnuchterend zijn’’, zegt Borgdorff. ,,Daarom is het ook goed dat het inkomen en het pensioen van de partner meegenomen kunnen worden. Zeker als de partner voor het hoofdinkomen zorgt.’’