‘Rokers moeten minder loon krijgen, niet-rokers meer vrije dagen’

Rokers zouden minder loon moeten krijgen dan niet-rokers, omdat zij de maatschappij meer geld kosten. Dat is de mening van één op de vijf Nederlanders, bijna 18 procent. Niet-rokers zouden bovendien meer vrije dagen moeten krijgen dan rokers, zo vindt bijna de helft van de ondervraagden (46 procent).

Opvallend detail bij dit laatste is dat van alle ondervraagde rokers 16 procent het ermee eens is: zij vinden ook dat niet-rokers meer vrije dagen verdienen. Dit alles blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau PanelWizard, dat in opdracht van acties.nl 1062 mensen in loondienst ondervroeg. Het percentage rokers van deze groep komt overeen met het percentage rokers in de samenleving, namelijk 23 procent.
 

Roken onder werktijd verboden

Ander opvallend punt uit het onderzoek is dat 24 procent van de rokers vindt dat roken onder werktijd volledig moet worden verboden. Bijna de helft van het totaal aantal ondervraagden (47 procent) is het hiermee eens. Dat percentage is gelijk aan de groep die vindt dat niet-rokers meer vrije dagen moeten hebben dan werknemers die wel met regelmaat een sigaret opsteken.
 

Onbetaalde rookpauzes

Ook vindt meer dan twee derde van de ondervraagden dat rookpauzes standaard onbetaald zouden moeten zijn. Daarnaast vindt een kwart van de ondervraagde rokers dat zij best meer (zorg)premie mogen betalen omdat zij de belastingbetaler uiteindelijk meer geld kosten. Onder de niet-rokers vindt 72 procent dit.

Bron: AD Werkt