Ruim 2 miljoen mensen ervaren informatieovervloed op het werk

Dusdanig veel informatie op een werkdag krijgen, dat je moeite hebt alles te processen. Herken je dat? Mocht dat zo zijn, dan ben je zeker niet de enige. In 2018 had 28 procent van alle werknemers (wat in totaal neerkomt op ruim 2,1 miljoen mensen) hiermee te maken. Vier jaar eerder was dit nog 24 procent. De werknemers die een overvloed aan informatie ervaren zijn over het algemeen ontevredener over hun arbeidsomstandigheden en hebben een sterkere wens om te vertrekken bij hun huidige werkgever.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018, een onderzoek van CBS en TNO onder ruim 60 duizend werknemers van 15 tot 75 jaar. Het last hebben van informatieovervloed blijkt vooral onder hoogopgeleiden te spelen. Liefst 40 procent van deze groep geeft dit aan, tegen 14 procent onder laagopgeleiden. Ook nam het percentage werknemers dat moeite heeft om alle informatie (e-mail, telefoon en sociale media) te verwerken in die groep tussen 2014 en 2018 het meest toe.
 

Managers

Tussen mannen en vrouwen zitten geen grote verschillen wat betreft het te maken hebben met informatieovervloed (28 tegenover 29 procent). Kijken we naar leeftijden, dan zien we wel duidelijke verschillen. 25- tot 65-jarigen hebben er twee tot drie keer zo veel mee te maken als jongere of oudere werknemers.

In welke beroepen kampen mensen het meeste met een overvloed aan informatie? Daarop lijkt het antwoord allereerst vooral managers te zijn. Bijna de helft (46 procent) geeft aan tijdens een werkdag vaak of altijd zoveel informatie te krijgen dat het nauwelijks nog te verwerken is. Van de managers in zorg, onderwijs en ICT zijn dat er zelfs bijna 6 op de 10. Ook in andere ICT-beroepen, zoals databank- en netwerkspecialisten, hebben relatief veel werknemers moeite met alle informatie die op ze afkomt. Bij werknemers in dienstverlenende, agrarische en transportberoepen komt informatieovervloed relatief weinig voor.
 

Arbeidsomstandigheden

Werknemers die een grote informatiestroom ervaren en moeite hebben dit te verwerken zijn over het algemeen minder tevreden met hun arbeidsomstandigheden dan mensen die aangeven zelden of nooit met een te grote informatiestroom te maken hebben. 66 procent van de met informatie overspoelden is tevreden over hun arbeidsomstandigheden, tegenover 75 procent van de andere groep.

Ook heeft 57 procent de wens om een nieuwe werkgever te zoeken en heeft 30 procent ook daadwerkelijk actie ondernomen om iets anders te vinden. Deze cijfers liggen met respectievelijk 44 en 24 procent bij de werknemers die geen of weinig moeite hebben met de hoeveelheid informatie op het werk een stuk lager.

Het Algemeen Dagblad ging op zoek naar advies voor hoe je de informatietsunami de baas kan blijven. Nieuwsgierig? De vijf tips lees je hier.