‘Schaf sollicitatieplicht voor 55-plussers af’

De sollicitatieplicht voor 55-plussers in de bijstand moet worden afgeschaft. Daarvoor in de plaats zou de voorwaarde om vrijwilligerswerk op te pakken moeten komen. Dat schrijft Nationale DenkTank, een stichting die zich elk jaar met een groep jonge academici buigt over een maatschappelijk vraagstuk.

Ouderen die nu moeten blijven solliciteren en relatief weinig kans op succes hebben, raken door afwijzingen alleen maar meer ontmoedigd, zo wordt gesteld. Door vrijwilligerswerk te erkennen als echt werk kan deze groep toch een steentje bijdragen aan de maatschappij en daarbij hun uitkering behouden.

Een bijkomend voordeel is volgens de deelnemers van DenkTank dat dit idee ook kan leiden tot een besparing van zorgkosten. Vrijwilligerswerk zou volgens onderzoek namelijk stressverlagend werken.
 

Intern opleiden

In het rapport van de stichting staan nog meer ideeën om iedereen in Nederland meer perspectief op werk te bieden. Nieuwkomers in asielzoekerscentra zouden de mogelijkheid aangeboden moeten krijgen om intern opleidingen te kunnen doen voor beroepen waar veel vraag naar is. Hier snijdt het mes aan twee kanten. Na het verkrijgen van een verblijfsvergunning gaan zij niet direct de bijstand in. Tegelijkertijd draagt dit idee bij aan oplossingen om de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken.
 

Koopgedrag van consumenten

Verder zouden de kansen voor mensen met een arbeidsbeperking vergroot moeten worden. Campagnes en maatregelen daarover zijn nu nog erg gericht op werkgevers. Beter zou zijn om het koopgedrag van consumenten tot doelwit te maken.

Consumenten zouden bewust moeten gaan kiezen voor producten en diensten van bedrijven die mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben. Dat is eigenlijk dus hetzelfde als met duurzame producten is gebeurd, aldus de DenkTank.