SER Noord-Nederland: 'Omscholing werknemers en werkgevers stimuleren'

Redactie Ambitie
15 maart 2019

Werknemers en werkgevers met banen in sectoren waar weinig vraag naar is, moeten gestimuleerd worden om zich te laten omscholen naar een baan in een andere sector. Dat staat in het advies van de SER Noord-Nederland dat zij op donderdag 14 maart overhandigden aan gedeputeerde Patrick Brouns van de provincie Groningen en Mariëtte Hamer van de Sociaal Economische Raad (SER) van Nederland. Het advies draagt de titel 'Routekaart Leven Lang Ontwikkelen in Groningen'.

Het advies omvat een aanpak om werknemers en werkgevers in het Noordelijke mkb te stimuleren om zich te blijven scholen. De SER Noord-Nederland geeft aan dat het werkaanbod in de provincie Groningen niet aansluit bij de vraag van werkzoekenden. Deze mismatch wordt volgens hen de komende jaren alleen maar groter.
 

Proefproject

Een vernieuwde aanpak voor om-, her- en bijscholing is gewenst. De routekaart van de SER is een gezamenlijke aanpak met vertegenwoordigers van de verschillende sectoren. Zij nemen ook gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het plan.

Een mobiliteitsfonds moet het voor werknemers en werkgevers gemakkelijker maken om zich te laten omscholen naar een andere sector. Ook wordt er een proefproject gestart over de consequenties van de energietransitie voor de arbeidsmarkt in Groningen. Het gevolg van de energietransitie is dat er banen verdwijnen in de fossiele energiesector, terwijl er banen ontstaan in de duurzame energiesector. Hoewel de werknemers van de fossiele sector goed zouden kunnen overstappen naar de duurzame, is hier wel een strategie voor nodig. De ervaringen die met dit proefproject worden opgedaan, hoopt men later ook in te kunnen zetten in andere sectoren.

 

Bron: Provincie Groningen

Tags: 
Arbeidsmarkt

Meer nieuws

Triagist Elske de Jong staat bij de Dokterswacht in Heerenveen mensen te woord die bellen voor hulp of advies. De triagist bepaalt aan de...
Elk bedrijf wil gezonde medewerkers. Je ziet dan ook steeds meer bedrijven die hier zelf iets aan doen. Het aanbieden van een gezonde lunch...
De horeca kampt met zo’n gebrek aan personeel, dat ‘Werk in zicht’ en horeca-ondernemers de campagne ‘Word jij ook verliefd op de horca?’...
Uitgaan, kleding, mobieltje: om je leven als tiener te financieren ben je al gauw aangewezen op een bijbaan. Zo doe je meteen je eerste...
De behoefte aan opslag van data groeit zo hard dat er in de Nederlandse datacenters de komende jaren duizenden banen bijkomen, zegt Dutch...