Staking leraren basisschool: waarom leggen ze het werk neer?

Hetzelfde verdienen als collega’s in het voortgezet onderwijs en een einde aan de werkdruk. Dat is in het kort waar de juffen en meesters donderdag (vandaag) voor staan tijdens een massale staking in het basisonderwijs. Duizenden scholen zijn donderdag gesloten. Al meer dan 15 duizend medewerkers uit het primair onderwijs hebben aangekondigd dat ze naar het Zuiderpark in Den Haag komen.

 

Wie heeft de staking uitgeroepen?

De vakbonden. De organisaties die verenigd zijn in het POFront, ondersteunen deze actie om de gezamenlijke boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs.

 

Wat betekent de staking?

De staking op 5 oktober betekent dat op veel plekken in Nederland de scholen dicht blijven. De PO-raad (primair onderwijs) heeft een peiling onder de leden gedaan en daaruit bleek dat een meerderheid van de schoolbesturen begrip heeft voor een staking en het doel daarvan ondersteunt.

Het is niet toegestaan om uitzendkrachten in te huren om personeel te vervangen, dit ondermijnt het recht op staken, zegt de PO-raad. Wanneer er te weinig medewerkers zijn om les te geven, dan mogen scholen de deur op slot doen. Scholen mogen ouders verzoeken de leerlingen tijdens de staking zelf op te vangen.

 

Hebben schoolbesturen geen zorgplicht naar leerlingen toe?

Daar denken juristen verschillend over. Sommigen vinden dat die zorgplicht er wel is en dat scholen leerlingen moeten opvangen. Andere juristen zeggen dat het niet nodig is, als de staking op tijd wordt aangekondigd. De plannen voor de staking werden op 5 september naar buiten gebracht. Scholen kunnen er zelf wel voor kiezen om een zorgplicht op zich te nemen en kinderen op te vangen.

 

Krijgen leraren betaald tijdens de staking?

Leerkrachten hebben het recht op staken, maar daardoor verliezen ze formeel het recht op salaris. Meedoen aan een staking is geen reden tot ontslag en medewerkers kunnen daarvoor niet worden gestraft. De staking is georganiseerd door de vakbonden.

Volgens de PO-raad is niet helemaal duidelijk of het doorbetalen van salarissen tijdens een staking wel of niet is toegestaan. De staatssecretaris zei eerder al dat het ,,een zaak tussen werknemers en werkgevers” is en dat doorbetalen kan, maar niet moet. ,,Wij vragen aan alle besturen om salaris door te betalen, maar we respecteren uiteraard schoolbesturen die hier niet aan mee willen doen. De stakingskassen gaan open, medewerkers die lid zijn van de AOb, FNV of CNV, krijgen bij inhouding van het salaris een vergoeding uit de stakingskas”, schrijft de PO-raad.

 

En leraren die niet willen staken, krijgen zij ook geen geld?

Als een leraar niet wil staken, maar daardoor geen les kan geven of het gewoonlijke werk niet kan uitvoeren, is er sprake van overmacht. De werkgever kan dan zorgen voor vervangende werkzaamheden voor leraren die wel bereid zijn om te gaan werken. Zij krijgen dan ook gewoon doorbetaald.