Stoptober: roken op de werkvloer, wat kun je eraan doen?

Het is weer zover. Stoptober. Het is een gezamenlijk stopmoment van rokers over 28 dagen in oktober. Rokers die zich opgeven krijgen motiverende feedback via een app. Dat scheelt weer wat ‘rookminuten’ onder werktijd…

 

Stoptober

Ruim 50.000 mensen hebben zich ingeschreven voor Stoptober, de jaarlijks terugkerende actie die de roker moet helpen om van zijn of haar verslaving af te komen. Volgens de organisatie liggen de cijfers ongeveer gelijk met voorgaande jaren.  Vorig jaar deden er ruim 53.000 mensen mee. De actiemaand wordt georganiseerd door het Trimbos-instituut, de Alliantie Nederland Rookvrij, KWF Kankerbestrijding, Hartstichting, Longfonds, GGD-GHOR en het Ministerie van VWS.

Volgens het Trimbos-instituut was gemiddeld 67 procent van de deelnemers twee maanden na Stoptober nog steeds gestopt. Onder degenen die nog wel rookten, was het aantal gerookte sigaretten gedaald van zeventien naar tien sigaretten per dag. Stoptober heeft een positieve, motiverende insteek. Rokers motiveren en steunen elkaar, aldus Trimbos.

 

Roken en werken?

Roken onder werktijd, het komt vaak voor en wordt niet door iedereen gewaardeerd. Sommige collega’s lijken vaker en langer buiten te staan paffen, dan dat ze achter hun bureau zitten. Roken op de werkvloer is tegenwoordig verboden. Geen kantoren meer waar je door de rook geen hand voor ogen ziet, maar frisse buitenlucht die door de geopende ramen naar binnen stroomt.

De Tabakswet verplicht werkgevers niet een rookruimte beschikbaar te stellen voor rokende werknemers. Maar het is wel verstandig en in het belang van de goede onderlinge verhoudingen om dit te doen, schrijft vakbond FNV.

Werknemers die langer dan 5,5 uur op een dag werken, hebben recht op een half uur pauze. Werknemers mogen dan ook zelf bepalen of ze die 30 minuten in één keer gebruiken of verdelen over twee keer een kwartier. Wat rookpauzes betreft, kunnen de regels per CAO verschillen.

 

Rookverbod

Hoewel roken als een privéaangelegenheid wordt gezien, stelt longarts Pauline Dekker in het Algemeen Dagblad dat het anders ligt. Volgens haar hebben werkgevers een zorgplicht tegenover werknemers en zouden zij rokers moeten helpen met stoppen.

,,Werkgevers moeten stoppen met denken dat roken een vrije keuze is. Rokers zijn niet vrij, maar verslaafd. Een verslaafde moet roken. Door rookpauzes toe te staan, faciliteren werkgevers een verslaving”, aldus Dekker.

Dat het werk zelf niet zou lijden onder roken, zoals onder alcoholgebruik, klopt volgens de longarts niet. ,,Rokers zijn minder geconcentreerd, omdat de hoeveelheid nicotine in hun bloed een half uur na de sigaret weer afgenomen is. Dat zorgt voor ontwenningsverschijnselen. Daar komt bij dat iemand die drie keer per dag tien minuten kwijt is met roken, op jaarbasis drie weken extra vakantie neemt.”

 

Wat kan een bedrijf eraan doen?

Van de werknemers rookt ongeveer een kwart. Daarvoor nemen zij rookpauzes. Een werknemer die per dag vier keer naar buiten – of naar het rookhok – gaat om een sigaret dan wel sigaar op te steken en dat buiten de vastgelegde reguliere pauzes doet, is op jaarbasis ongeveer 150 uur kwijt aan roken, stelt het Centrum Gezond Leven, dat werkt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bedrijven die willen dat hun werknemers minder gaan roken, kunnen zich aansluiten bij landelijke campagnes als Stoptober, maar ook gebruikmaken van andere begeleidingsvormen bij stoppen met roken. Werkgevers kunnen werknemers bewust maken van hun rookgedrag op de werkvloer en ervoor zorgen dat een rookbeleid breed wordt gedragen binnen de organisatie.

Rokers kunnen chronische aandoeningen als hart- en vaatziekten ontwikkelen en omdat ze vaker dan niet-rokers van hun werkplek zijn, hebben ze in die zin minder waarde voor een bedrijf. Een actief rookbeleid kan er volgens het Centrum Gezond Leven toe leiden dat er minder verzuim is (dus kostenbesparing) en dat de productiviteit hoger ligt. De sfeer op de werkvloer tussen roker en niet-rokers zou ook kunnen verbeteren. Bovendien verbetert de levenskwaliteit van rokers, als zij stoppen.